هادی رزمجو

 

   
مدرک تحصیلی:کاردانی مردم شناسی

 سمت :            مسئول روابط عمومي

شرح وظایف: اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت - همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف دانشكده - همكاري در اجراي مناسب مراسم و مناسبتها - همكاري درتامين مطالب نشريه داخلي دانشكده پزشكي - انجام مأموريت هاي محوله از طرف روابط عمومي دانشگاه از جمله انتقال پيام ها و اطلاعيه هاي مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان - گردآوري پيشرفتها و وقايع قسمت هاي مختلف وگروه هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده وارائه به مسؤولين دانشكده وارسال به روابط عمومي دانشگاه - انجام برخي فعاليتهاي ارتباطي در بين كاركنان و مسؤولين - همكاري متقابل با معاونت فرهنگي دانشجويي جهت برگزاري مناسبتها و مراسم مختلف - شركت در جلسات رابطين واحدهاي تابعه دانشگاه و استفاده از جزوات آموزشي ارائه شده از سوي روابط عمومي و ارتباط مستمر با آن مديريت - تلاش در جهت تثبيت و تقويت جايگاه روابط عمومي در دانشكده پزشكي - همكاري وهماهنگي با خبرنگاران جهت تهيه گزارش و مصاحبه با اساتيد - پيگيري و اقدام در خصوص نامه ها و اطلاعيه هاي دريافتي - تهيه بولتن هاي مختلف جهت انعكاس رويدادها و فعاليتهاي مختلف در دانشكده پزشكي - تهيه و تنظيم اطلاعات درخواستي براي درج در نشريه نسيم وابسته به روابط عمومي دانشگاه - همكاري درامور غرفه دانشكده پزشكي در هفته سلامت - انجام وظايف محوله از سوي رياست و مديريت دانشكده پزشكي - بازرس نظام آراستگی - عضو کمیته مدیریت بحران  

 

 

شماره تماس: 3232 

پست الکترونیکی: medravabet@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-18 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ