معرفی واحد:

در جامعه امروزي هر سازماني گذشته از كوچكي و بزرگي ، خدماتي يا توليدي و خصوصي يا دولتي بودن ، در ارتباط با محيط خود مي باشد .ضرورت تبادل اطلاعات بين درون و برون سازمان ها و آگاهي از ديدگاه ها و نگرش افراد نسبت به سازمان موجب شده است تا ضمن پيش بيني واحدي به نام "روابط عمومي " در ساختار سازمان ها روز به روز به احياي وظايف واقعي آن و تقويت بيشتر جايگاه اين واحد پرداخته شود . بدين منظور در شهريور ماه 1386 واحد روابط عمومي دانشكده پزشكي زير نظر مستقيم رئيس دانشكده راه اندازي شد .وظايف متعدد ومهمي بر عهده اين واحد مي باشد اما مي توان در يك جمله به آن اشاره كرد . روابط عمومي به عنوان آيينه ي تمام نماي يك مؤسسه است كه كوشش خواهد نمود از طريق عمل صحيح و برقراري ارتباط دو جانبه ، در افكار عمومي جامعهي مورد نظر نفوذ نمايد . در جامعه امروزي هر سازماني گذشته از كوچكي و بزرگي ، خدماتي يا توليدي و خصوصي يا دولتي بودن ، در ارتباط با محيط خود مي باشد .ضرورت تبادل اطلاعات بين درون و برون سازمان ها و آگاهي از ديدگاه ها و نگرش افراد نسبت به سازمان موجب شده است تا ضمن پيش بيني واحدي به نام "روابط عمومي " در ساختار سازمان ها روز به روز به احياي وظايف واقعي آن و تقويت بيشتر جايگاه اين واحد پرداخته شود .

بدين منظور در شهريور ماه 1386 واحد روابط عمومي دانشكده پزشكي زير نظـــــــر مستقيم رئيس دانشكده راه اندازي شد .وظايف متعدد ومهمي بر عهده اين واحد مي باشد اما مي توان در يك جمله به آن اشاره كرد .

روابط عمومي به عنوان آيينه ي تمام نماي يك مؤسسه است كه كوشش خواهد نمود از طريق عمل صحيح و برقراري ارتباط دو جانبه ، در افكار عمومي جامعه ي مورد نظر نفوذ نمايد .


  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-21 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ