منتورشیب:

منتورینگ به عنوان فرآیندی که به وسیله آن یک فرد باتجربه علاقه مند و قابل اعتماد(منتور) یک شخص دیگر را (منتی)در زمینه رشد و بازنگری ایده ها،یادگیری، پیشرفت شخصی و حرفه ای راهنمایی می کند(1) و  اغلب به صورت يك ارتباط حرفه اي طولاني مدت ، داوطلبانه و سودمند می تواند براي هر دو طرف بسیار مفید باشد. منتورشيپ به يك ارتباط گسترده و طولاني بين منتور و فراگير گفته مي شود كه هدف از آن راهنمايي افراد بي تجربه در يك محل يا آموزش بخشي از كار جديدبه افراد تازه وارد به جهت هر چه ماهرتر كردن آنها می باشد .اگرچه تعاریف دقیق از منتورشیپ گوناگون است اما به طور معمول به عنوان یک ارتباط متقابل بین دو شخص (منتور و منتی) می باشد که از طریق آن گوش دادن و پیروی کردن از دستورالعمل ها موجب ارتقا و توسعه شغلی، رشد حرفه ای و رضایتمندی منتی می گردد.


1- نظر سنجی منتی

2-نظر سنجی منتور
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ