پزشک خانواده:
با توجه به اینکه عمده فارغ التحصیلان پزشکی پس از فراغت از تحصیل در نظام ارائه خدمات بکار خواهند پرداخت، بایستی دانشجویان پزشکی با حضور در عرصه مراکز بهداشتی درمانی در دروه کارورزی ضمن شناخت جایگاه شغلی آینده خویش و آشنایی مجدد با محتوا و ساختار نظام ارائه خدمات کشور قسمتی از شرح وظایف خود را تمرین کنند و با ایجاد ارتباط منطقی بین آموخته های نظری و مسائل بهداشتی درمانی جامعه به عنوان مدیر تیم سلامتی تربیت شوند.بنابراین با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فرصتی فراهم آمد تا بتوانیم ازین جایگاه جهت آموزش دانشجویان استفاده کنیم همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز بازنگری کاریکولوم کارورزی اینترنی مبتنی بر شایستگی های لازم پزشک خانواده را به این دانشگاه ارجاع داد. بدین منظور دوره یک ماهه کارورزی پزشکی خانواده طراحی و اجرا شد.جهت این دوره از همکاری متخصصین داخلی، اطفال و پزشکی اجتماعی استفاده شده است. ارزشیابی برنامه هر ماه توسط کارشناسان دفتر توسعه انجام می شود.
تماس زودرس:
تغييرات زيادي كه در سال هاي اخير چه از نظر الگوي بيماري ها چه از نظر دموگرافيك و الگوي مرگ و مير و عوامل خطر تاثير گذار بر جامعه و فرد و سلامت او اتفاق افتاده باعث شده است در وظايف پزشك و ارتباط او با بيمار و در نتيجه در نوع آموزش او تغييرات فراواني داده شود. تماس زودرس بالینی، Early clinical Exposure یا مواجهه دانشجویان سالهای ابتدایی پزشکی با بالین بیمار به منظور آشنایی آنها با محیط بالینی و فراگیری ارتباط مناسب با بیماران، امروزه بسیار مورد توجه نظامهای نوین آموزش پزشکی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده مقرر شد طرح تماس زودرس بالینی، همگام با بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا، برای اولین بار در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرحله اجرا درآید. در این طرح دانشجویان ترم سه پزشکی در چهار گروه ده نفره در یک دوره چهارماهه طبق برنامه تعیین شده، در گروههای داخلی، جراحی، کودکان زیر نظر اساتید هیئت علمی بربالین بیماران حاضر خواهندگشت و ضمن آشنایی با محیط بالینی، روش های برقراری ارتباط مناسب با بیماران را فرا خواهند گرفت.course plan این دوره با همکاری کارشناسان دفتر توسعه و پزشک عضو هیئت علمی مسئول برنامه (جناب آقای دکتر مرتضوی) تهیه و تدوین شد و در پایان هر دوره، کیفیت برگزاری توسط دفتر توسعه انجام می گردد.
تم طولی:
امروزه در دنیا تلاش های زیادی جهت ارتقا آموزش در علوم پزشکی صورت می گیرد. بر اين اساس یکی از مهمترین ویژگی های مدیریتی برنامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توجه خاص به بحث تم های طولی است. بازنگری و نظارت مستمر بر برنامه های آموزشی در دوره های دانشگاهی در تمامی حرفه های پزشکی و بهداشتی امری الزامی بوده و در بیشتر دانشکده ها، مدیریت برنامه ی آموزشی در دو سطح جزئی و کلی صورت می گیرد.برنامه اجمالی تغییر در مدیریت برنامه های آموزشی مقطع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی از مهرماه 1386شروع شد و در 7 فاز در حال اجرا می باشد.برای اجرای ریفورم در فاز سوم، برنامه تم طولی جهت دانشجویان ورودی 92، ورودی 93 و ورودی 94 پیاده سازی شد. در ابتدا نیازسنجی صورت گرفت و با استفاده از روش چهره به چهره، مصاحبه و جلسات گروهی، داده های تم طولی با همکاری مستقیم دفتر توسعه جمع آوری گردید این برنامه در ترم های مقطع علوم پایه به صورت کارگاههای آموزشی برگزار می گردد و در پایان هر دوره ارزشیابی، هر کدام از کارگاه ها به تفکیک بر اساس میزان رضایتمندی و میزان دستیابی به اهداف از نظر دانشجویان، توسط کارشناسان دفتر توسعه انجام می گردد.
  
طرح رویش:
هر ساله در دانشکده پزشکی برنامه ای با عنوان جشن رویش برای دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود که در آن با ماهیت کلی دانشگاه و اهداف اموزشی اشنا می شوند.در این برنامه کارگاههای آموزشی نظیر کاربرد علوم پایه در مقطع بالینی به روشيادگيري در گروههای کوچک برگزار می شود، هدف از برگزاری این کارگاه، نشان دادن اهميت و كاربرد مباحث علوم پايه و آشنایی با کتابهای مرجع مقطع علوم پایه، است توسط پزشکان علاقه مند شاغل در آموزش دانشکده پزشکی یکسری کیس های بالینی طراحی شد که بررسی این کیس ها از طریق کتاب های علوم پایه توسط دانشجویان انجام شد. دانشجویان سالهای بالاتر و سالهای بالینی به عنوان هدایتگر گروهها انتخاب شده و هدایت دانشجویان را به عهده داشتند.ارزشیابی کیفی این کارگاه نیز نظیر سایر کارگاههای برگزار شده توسط اداره آموزش دانشکده توسط کارشناسان دفتر توسعه انجام می گیرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-16 9:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ