به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

سمت

 تلفن

خانم پرسا بی کنیه

کارشناس

کارشناس 

 
 

داخلی 4047 

 

 

 خانم فرزانه حقیقی

دیپلممتصدی امور دفتری32349331- داخلي  3076

خانم مرضیه کاوه

کارشناس

 
 

کارشناس

 

 

 
 

 داخلي  4050

 

 
خانم راضیه نشاط آور
کارشناس ارشدکارشناس
 
 

داخلی 4046

 

 
خانم دکتر منصوره عبدالهیپزشک عمومیکارشناس داخلي  4049
    
                                                       

 

 

 

                                                                               

                                   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-17 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ