مدير

 

رئیس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی:
 

دکتر میترا امینی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی   

  

                                                                                                         E-mail:aminim@sums.ac.ir  
 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-19 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ