ارزشيابي :
 تعيين سيستماتيک (اصولي) شايستگي، ارزش و اهميت کسي يا چيزي است. (دايرة المعارف ،سال 2007) که طي آن اطلاعات جمع آوري، تحليل و تفسير مي گردد و بدين وسيله ميزان دستيابي به هدف مشخص مي شود. ارزشيابي مي بايست اصولي و مستند باشد، رقابت و شايسته سالاري را بر انگيزد. صداقت و درستي در جمع آوري اطلاعات رعايت گردد و همچنين با در نظر گرفتن احترام به مردم، تأمين امنيت و رعايت شأن و منزلت افراد و سازمانها اجرا گردد.
در ارزشيابي دروني عوامل موثر در آموزش و وضعيت موجود،بررسي و با وضعيت مطلوب مقايسه مي گردد.

  - Guide line of Internal evaluation


 - Internal Evaluation 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 12:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ