دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در آذر ماه  سال 1385 با هدف تسهیل اهداف استراتژیک و تعامل با تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده پزشکی و با پوشش همه گروه های آموزشی اعم از علوم پایه، فیزیوپات و بالینی تأسیس گردید
حیطه های اصلی فعالیت دفتر توسعه، مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، پژوهش در آموزش و توانمند سازی اعضاء هیئت علمی می باشد
                                         

              

                        

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-25 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ