نام و نام خانوادگی: دكترليلا معزي 

مدرک : عضو هيات علمي گروه فارماكولوژي

سمت : ریس کتابخانه

تلفن : 32333017
پست الکترونیکmoezil@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: نگین نمازی

مدرک: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مدیر کتابخانه

تلفن: 32333017
4105 , 3189- 32305886

پست الکترونیک: medlib@sums.ac.ir/ nnamzi96@gmail.com
 

نام و نام خانوادگی: نرگس حاجی نژادیان (مرخصی استعلاجی)

مدرک: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

سمت: کتابدار ( پايان نامه)

تلفن: 3191-32305886

پست الکترونیک:medlib18@sums.ac.ir 
 

 
نام و نام خانوادگی: سارا کریم زاده

مدرک:کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار ( فهرست نویسی )

تلفن: 3196 و 4107-32305886

پست الکترونیک: medlib16@sums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی: اقدس بذرافکن

مدرک: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار ( پايان نامه )

تلفن:   3191 و 4113 -32305886

پست الکترونیک: medlib9@sums.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: محبوبه حاجی وندی

مدرک: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار (  سفارش )

تلفن:  4109 -32305886

پست الکترونیک:  medlib11@sums.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: صفورا پولادیان (مرخصی زایمان)

مدرک: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار (  امانت )

تلفن: 3188 و 4110-32305886

پست الکترونیک: medlib5@sums.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: افسانه نکویی

مدرک: دیپلم

سمت: تحریرات رایانه ای

تلفن: 3285 و 4106-32305886

پست الکترونیک: 
 

نام و نام خانوادگی: خلیل معتقدالحق

مدرک: دیپلم

سمت: کتابدار ( امانت )

تلفن: 3188 و 4111-32305886

پست الکترونیک: 
 

نام و نام خانوادگی: علیرضا نیکو

مدرک: دیپلم

سمت: کتابدار ( امانت )

تلفن: 3188 و 4112-32305886

پست الکترونیک: 
 

 نام و نام خانوادگی: کبری مرادی شولی (مرخصی استعلاجی)

مدرک: کارشناس اقتصاد

سمت: متصدي مركز اينترنت بانوان

تلفن: 4114-32305886


moradi2.jpg
 
 نام و نام خانوادگی: علی مزارعی

مدرک: كارشناس روان شناسی

سمت: متصدی مرکز اینترنت آقایان

تلفن: 4115-32305886

          
              
 نام و نام خانوادگی: مریم ملک محمودی

مدرک: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار (  امانت )

تلفن: 4110-32305886

 
 نام و نام خانوادگی: فاطمه روزگار (سه روز در هفته)

مدرک: كارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار (  امانت )

تلفن: 4112-32305886

 
 نام و نام خانوادگی: معصومه رجبی

مدرک: كارشناس روان شناسی بالینی

سمت: متصدی مرکز اینترنت بانوان

تلفن: 4114-32305886

 
نام و نام خانوادگی: ذبیح الله گلستانی پور

مدرک: كارشناس پرستاری

سمت: متصدی مرکز اینترنت آقایان

تلفن: 4115-32305886

 

 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-19 14:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ