نام سایت
صاحب امتیاز
آدرس اینترنتی
منابع الكترونيكي پزشكي http://www.pmdr.hbi.ir/
مركز مشاوره تحقيقات RCC http://med.sums.ac.ir/deputies/research/rcc/
ديكشنري پزشكي http://medical-dictionary.com
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي http://www.hbi.ir/
بانک اطلاعاتی پژوهش های زیست محیطی ایران
مرکز تحقیقات محیط زیست ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
iranenvex.tums.ac.ir
 
 
 
بانک اطلاعاتی پژوهش های ایدز ایران
UNAIDS مرکز مدیریت بیماریها
مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
hivdex.ir
 
بانک اطلاعاتی پژوهش های هپاتیت ایران
مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
iranhepdoc.ir
 
 
بانک اطلاعاتی پژوهش های سرطان های گوارش ایران
مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی گلستان
irangicadoc.ir
 
بانک اطلاعاتی پژوهش های استئوپروز
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
شبکه تحقیقات استئوپروز کشور
انجمن استئوپروز ایران
 
iranosteopex.ir
 
بانک اطلاعاتی پژوهش های دیابت و اختلالات متابولیک
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
شبکه تحقیقات دیابت و اختلالات متابولیک کشور
irandiabex.ir
 
 

بانک اطلاعاتی الکترونیک

پزشکی هسته ای

www.nucmed.pgeh.ir

بانک اطلاعاتی الکترونیک

دیابت

www.diabet.ir

بانک اطلاعاتی الکترونیک

سایت پوکی استخوان

www.ostcoporosis.pgeh.ir

ليست مجلات ISI ThomsonReuters index
بانك اطلاعاتي ايندكس مقالات در ISI http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=Q2133AId3ALpHifnC8G
بانك  اطلاعاتي ايندكس مقالات در  pub med http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
بانك  اطلاعاتي ايندكس مقالات در  index copernicus http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=master&litr
بانك  اطلاعاتي مقالات در وزارت بهداشت  http://www.medlib.ir/Journals/default.aspx
  http://www.isc.gov.ir/
   http://ijms.jo.research.ac.ir/en/default.aspx
   http://mjiri.jo.research.ac.ir/en/default.aspx
مركز مديريت تحقيقات آموزش ومراقبت از سرطان سينه   http://www.bcancer.ir/
معاونت تحقيقات وفن آوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي http://www.hbi.ir/
  http://tbzmed.jo.research.ac.ir/
 

سایت دبیرخانه شورای سیاستگذاری

http://hamahangi.behdasht.gov.ir/

  

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-6 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ