آيين نامه و دستورالعمل اجرايی پايان نامه های دانشجويان دوره های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

راهنماي تكميل پرسشنامه طرح تحقيقاتي

راهنمای نگارش پایان نامه

راهنماي پاسخ به نظرات داوران

راهنمای نگارش مراجع

منشور مالکیت معنوی اثر پژوهشي

  تاریخهای مهم در فرآیند تصویب پایان نامه دستیاران پزشکی

  تاریخهای مهم در فرآیند تصویب پایان نامه دانشجویان پزشکی

سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)

کدهای 26 گانه اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی

آئين نامه وظايف استاد راهنما -مشاورمقطع پزشك عمومي /دستياري دانشكده پزشكي شيراز

آئين نامه نحوه محاسبه نمره مقالات مستخرج از پايان نامه

آئين نامه نحوه انتخاب پژوهشگر برتر

آيين نامـــه انتخـــاب پايان نامــــه برتر

نحوه درخواست حیوانات آزمایشگاهی از مراکز تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی

آئين نامه اجرايي طرح اعطاي پژوهانه
شيوه نامه  اجرايي طرح اعطاي پژوهانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-8 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ