نام ونام خانوادگيسمت
آقاي دکتر محمد جواد اشرف
 معاون پژوهشي دانشکده پزشکي                                              
آقای دکتر مسعود حقانیقائم مقام معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
آقای دکتر سید صادق سید نعمتیانمدیرامور پژوهشی دانشکده پزشکی
آقای دکتر اسداله ظریفکاردبیر کمیته بررسی طرحهای پژوهشی
 آقاي دكتر بابك شيرازيدبیر کمیته بررسی طرحهای پژوهشی
خانم دکتر نجمه مهارلوییدبیر کمیته بررسی طرحهای پژوهشی
خانم دکتر نغمه ستار احمدیدبیر کمیته بررسی طرحهای پژوهشی
خانم دکتر زهرا شایاندبیر کمیته بررسی طرحهای پژوهشی
خانم دکتر زهرا باقریدبیر کمیته طرح های پژوهشی

نام و نام خانوادگيمسئوليتسرگروه امورطرحهاي پژوهشي و كارشناس مسئول رسيدگي به امور گروه هاشماره تماسآدرس الكترونيكي

 خانم سوسن کریم زاده

کارشناس پژوهشی 

 پاتولوژی و فیزیولوژی

3378

drm4@sums.ac.ir

خانم زهرا خاکی نهاد

کارشناس پژوهشی و کارشناس مسئول مکاتبات خارجی

 باكتري وويروس شناسي, آموزش پزشکی , بیهوشی, طب اورژانس, رادیولوژی

4080

 drm3@sums.ac.ir

خانم  مهناز جوانبخت

کارشناس پژوهشي و امور مربوط به استعدادهای درخشان

يادگيري الكترونيك, فيزيك پزشكي, راديوتراپي,  , اطفال

4084

drm2@sums.ac.ir
خانم سيما پوست فروش فردكارشناس پژوهشي و امور مربوط به پژوهشيار،فارماكولوژي, طب سنتي,  داخلي, ارتوپدي, گوش وحلق و بيني, پوست4081 

 drm9@sums.ac.ir

خانم لیلا غلامیكارشناس پژوهشي و مسئول کمیته انتشارات دانشکدهتوانبخشي, روانپزشكي, آمار , آناتومي, نوروسرجري4083drm5@sums.ac.ir
خانم فرناز خادمیكارشناس پژوهشي و مسئول کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده
جراحی، ژنتیک، ایمنی شناسی، پزشکی هسته ای3379drm1@sums.ac.ir
خانم محبوبه هاشم زادهكارشناس پژوهشي و مسئول آموزش ضمن خدمتقلب، پزشکی اجتماعی ، زنان، نورولوژی، اخلاق پزشکی، قارچ و انگل شناسی4082 
خانم فاطمه زارعکارشناس امور پژوهشی  و امور هیات علمی
  
 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ