همایشهای داخل و خارج کشور جهت کارکنان

مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت ومراجعت از همایشهای خارج /داخل کشور

فرآيند نحوه شركت كاركنان در همايش و كنگره هاي داخلي و خارجي
* توجه : ارائه  مدارک لازم به معاونت پژوهشی دانشکده جهت شرکت در کنگره ها  بایستی حداقل چهار هفته قبل از عزیمت از طریق اتوماسیون اداری اقدام گردد.

*توجه : تکمیل تعهد نامه جهت صدور کارت اعتباری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-11 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ