شرکت در همايش وکنگره داخلي با ارائه مقاله

مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایشهای داخل كشور و مدارك لازم پس از مراجعت

فلوچارت شرکت در مجامع داخلي با ارائه مقاله(FC8)

شرکت در همايش وکنگره داخلي بدون ارائه مقاله

 مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایشهای داخل کشوربدون ارائه مقاله
فلوچارت شرکت در مجامع داخلي  بدون ارائه مقاله(FC9)
* توجه : ارائه  مدارک لازم به معاونت پژوهشی دانشکده جهت شرکت در کنگره ها  بایستی حداقل چهار هفته قبل از عزیمت از طریق اتوماسیون اداری اقدام گردد.

*توجه : تکمیل تعهد نامه جهت صدور کارت اعتباری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-11 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ