همکاران
    
دبیر اجرایی کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشكی شیراز  
نام و نام خانوادگی: دكتر محمد علی سهم الدینی
وظایف: بررسی و کارشناسی طرح های تحقیقاتی در حیطه اخلاق در پژوهش، پیگیری مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش،
برگزاری و مطرح کردن طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق در پژوهش
تلفن: 32084086
داخلی: 4086
پست الكترونیكی:  sahmeddini@sums.ac.ir
 
دبیر علمی کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشكی شیراز  
دكتر لیلا معزی
دکترای فارماکولوژی
تلفن: 32084078
داخلی: 4078
پست الكترونیك: moezil@sums.ac.ir
 
کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی شیراز
نام و نام خانوادگی: سوسن کریم زاده
وظایف: امور مرتبط با مکاتبات کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده
تلفن: 32084078
داخلی: 4078
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-21 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ