دکتر محمد جواد اشرف                                           رئیس کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 دکترسید فخرالدین مصباح                                      دبیر کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 دکتر سیدحسام الدین نبوی زاده                             عضو کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 دکتر سید محمد تقی آیت الهی                               عضو کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 دکتر محمد رضا پنجه شاهین                                 عضو کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 دکتر مهدی شهریاری                                             عضو کمیته انتشارات دانشکده پزشکی

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-11 16:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ