برنامه ريزي جهت توسعه پژوهش در راستاي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه

ارائه پيشنهاد و طرح در زمينه توسعه پژوهش در دانشكده

توسعه پژوهشهاي بين بخشي بين دانشكده اي و بين دانشگاهي

بررسي و تدوين آيين نامه هاي پژوهشي دانشكده و پيشنهاد آيين نامه هاي جديد

زمينه سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره اي

ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرآيند پژوهش دانشكده

تعيين اولويتهاي پژوهشي دانشكده با همكاري گروههاي آموزشي

ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه پس خوراند به آنها

نيازسنجي كارگاههاي پژوهشي و هماهنگي لازم جهت برگزاري از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه

فراهم آوري تسهيلات استفاده از ژورنالها و كتب مرجع دانشگاهي جهت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان وکارشناسان

بررسي، تاييد و ارسال مدارك درخواست شركت در كنگره هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور به معاون پژوهشي دانشگاه

بررسي مدارك و انتخاب پژوهشگران برتر گروههاي آموزشي و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشكده

ارائه تسهيلات دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي خريداري شده توسط دانشگاه

نيازسنجي و تعيين اولويت نيازهاي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در زمينه بانكهاي اطلاعاتي ،كتب و نشريات

بررسي و تاييد پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان و دستياران

ايجاد هماهنگي با مراكز تحقيقاتي به منظور مشاركت دانشجويان و اساتيد در تحقيقات در مراكز فوق

توسعه فرهنگ پژوهش در كارشناسان دانشكده

رسيدگي به جنبه هاي اخلاقي پژوهشهاي انجام گرفته در سطح دانشكده

شركت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه

اداره و برگزاري جلسات شوراي معاونين پژوهشي گروههاي دانشكده

شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده

نظارت بر حسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت پژوهشي دانشكده

ارزشيابي فعاليت مديران و كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي

جمع آوري فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده

پايش فعاليتهاي پژوهشي گروههاي آموزشي بصورت سالانه

بررسي تاييد و ارسال مدارك درخواست فرصت مطالعاتي در ارائه آن به رياست دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-7-16 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ