شرح وظایف کارشناسان پژوهشی 

1- بررسی و اقدام جهت امور مربوط به انتخاب سهمیه اساتید جهت ارائه یک طرح پژوهشی پایان نامه ای

2- هماهنگی با اعضاء کمیته   جهت برگزاری  کمیته طرحهای پژوهشی

3-  کارشناسی و اقدام جهت ارسال اشکالات به مجری و اصلاح موارد بعد از کمیته بر اساس نظر دبیر کمیته و دیگر اعضای حاضر در کمیته

4-کارشناسی و اقدام جهت تصویب و ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

5-ارسال صورتجلسات به معاونت پژوهشی دانشگاه

6-تماس با گروههای آموزشی و ارسال نامه به گروهها

6- کارشناسی و اقدام جهت ارائه پايان نامه توسط دانشجو / رزیدنت

7- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت در کنگره ها ( داخلی / خارجی )

8- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت در فرصت مطالعاتی

9- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت مراجعت اساتید از کنگره های داخلی / خارجی

10- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت ارسال گزارشات در طی فرصت مطالعاتی و پس از آن و ارسال به دانشگاه

11- کارشناسی و اقدام جهت شرکت دانشجویان و رزیدنتها در کنگره های داخلی و خارجی

12- -کارشناسی و اقدام جهت امور مربوط به ارتقاء اساتید

13- -همکاری در زمینه برنامه نرم افزار پژوهشیار

14- ارسال کتاب در دست چاپ یا چاپ مجدد اساتید جهت داوری و هماهنگی وبرگزاری جلسه کمیته انتشارات وتهیه صورتجلسه مربوطه .ارسال مدارک به پژوهشی دانشگاه
 
جهت بررسی نهایی  

15- -مکاتبات متفرقه در زمینه های آمارگیری : طرحهای پژوهشی مصوب – غیر مصوب – پايان نامه هاي اینترنی  – پايان نامه هاي دستیاری – برنامه استراتژیک معاونت

16--راهنمایی حضوری  و تلفنی ارباب رجوع

17--همکاری در امور مربوط به برگزاری روز پژوهش ( در خصوص ارائه آمار و ارقام فعالیتهای پژوهشی دانشکده پزشکی  و ارائه پوستر )

18- - همکاری درخصوص  برگزاری جلسات مختلف که توسط این معاونت انجام می گیرد

19 -همکاری در خصوص برگزاری انتخاب پایان نامه برتر در مقطع دانشجویی و دستیاری

20-همکاری  در خصوص برگزاری انتخاب پژوهشگر برتر هر ساله

21- برنامه ریزی جهت تهیه و اعطای جوایز در مراسم های مختلف از جمله پايان نامه برتر و ....

22-ارائه پیشنهادات در اصلاح سایت معاونت پژوهشی  

23-همکاری در آموزشهای برنامه ریزی شده از جمله اتوماسیون اداری –برنامه پژوهشیار و آموزش به همکاران

24-همکاری و مساعدت در ارائه اطلاعات در خصوص برنامه های استراتژیک معاونت پژوهشی

25- تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی  طرحها و پایان نامه ها

26-برگزاری کارگاههای آموزش نرم افزار پژوهشیار جهت گروههای بالینی وپایه

27-همکاری و تهیه اطلاعات و آمار جهت برنامه رتبه بندی دانشکده 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-7-16 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ