معاونت پژوهشي پس از تعيين اولويتهاي پژوهشي توسط معاونتهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي ونيز با همكاري برخي از صنايع در نظر دارد كه با علم واطلاع از نيازمنديهاي پژوهشي دانشكده اقدامات زير را انجام دهد
 1. ايجاد تسهيل درانجام پژوهش توسط اعضای هیئت علمی
 2.  راهنمايي دانشجويان در انجام پژوهش
 3. فراهم نمودن زمینه شرکت فعال اساتید ودانشجویان در سمینارها و سخنرانیهای داخلی و خارجی
 4.  برقراري ارتباط با معاونت هاي دانشگاه و موسسات بهداشتي درماني و كسب اطلاعات مربوط به نيازهاي پژوهشي ايشان 
 5. ارزشیابی دوره اي فعالیتهای کمی و کیفی حوزه به منظور میزان نیل به اهداف و استفاده از راه حلهای بدست آمده از تحقیق در حل مشکلات موجود و ارائه گزارش دوره ای و کتبی به مسئولین مربوطه
 6. ارزيابي كتب
 7. امتياز دهي علمي به فعاليتهاي پژوهشي
 8. فعال نگهداشتن کمیته تحقیقات دانشجویی
 9. برگزاری كارگاههاي آموزشي مختلف براي دانشجويان 
 10. برگزاری کارگاه مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان
 11.    تأمین منابع کتابخانه ای در دانشكده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-8 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ