اسداله قاسمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

سمت: رئیس امور اداری

شماره تماس: 4133
پست الکترونیکی: -

 

حمیدرضامیرزایی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت  

سمت: مسئول کارگزینی

شماره تماس: 4134
پست الکترونیکی:
-

 

الهام نعمت الهی

 

مدرک تحصیلی: كارشناس مکانيک

سمت: مسئول امور پرسنلي

شماره تماس: 4129
پست الکترونیکی: -

 

رقيه زراعت كيش

 

مدرک تحصیلی: ديپلم

سمت: مسئول امور دفتري دبیرخانه

شماره تماس: 4127
پست الکترونیکی: -

 

فريبا دهقان خليلي

 

مدرک تحصیلی: ديپلم

سمت: ماشین نویس

شماره تماس: 4126
پست الکترونیکی: -

 


مژگان دهقان خلیلی

 

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

سمت: ماشین نویس

شماره تماس: 4128
پست الکترونیکی: -

  

 

محمدصادق چعفری

 

مدرک تحصیلی: ديپلم

سمت: نامه رسان

شماره تماس: 3103
پست الکترونیکی: -

 
 

غلامرضا افخمی

 

مدرک تحصیلی: ديپلم

سمت: مسئول دفتر ریاست

شماره تماس: 3100-32337855

پست الکترونیکی: -

 

زینب عابدی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

سمت: مسئول بایگانی

شماره تماس: 3413

پست الکترونیکی: -

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ