مسعود اسماعیلی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت: مسئول خدمات پشتیبانی

شرح وظایف: نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات - نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداري و نظافت ساختمان و تاسيسات شركتهاي طرف قرارداد دانشكده و تهيه چك ليست ماهانه - نظارت بر امور نقليه (سرويسهاي اياب و ذهاب خودروها (سواريها) - نظارت بر امور كافي شاپ - رزرو هتل - نظارت بر تعيين محل كار خدمتگزاران - نظارت بر تعيين ساعات كشيك نگهبانان - تهيه پيش نويس هاي مربوط در موارد لزوم - راهنمائي و دادن تعليمات لازم به كاركنان تحت سرپرستي و مراقبت در حسن انجام وظايف محوله به آنان - نظارت بر انجام اقداماتي كه به منظور حفظ و حراست ساختمان ها و تاسيسات صورت مي گيرد. - نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها از قبيل سوخت ، روشنائي ، تلفن و غيره - نظارت بر جابجائي حمل وسائل آذين بندي و آماده سازي در مواقع لزوم (همايش ها و امتحانات) - رابط امور قراردادها و تائيد حسن انجام كار طبق چك ليست- تهيه گزارشات لازم- انجام هر نوع كار ديگري كه به شغل مربوط مي شود. - انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 شماره تماس: 4132

پست الکترونیکی: m_esmaeili565@yahoo.com

 

حمید فکوری

 

مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: ناظر خدمات

شرح وظایف: نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداری و نظافت ساختمانها و محوطه دانشکده- نظارت بر تعیین محل کار خدمتگزاران- تهیه پیش نویس های مربوط به خدمات در موارد لزوم- راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف محوله به آنان- نظارت بر مرخصی ها و حضور و غیاب نیروهای تحت سرپرستی (خدمات و نقليه) - تهیه چک لیست کشیک ( اورژانس خدمات) و گزارش آن به خدمات پشتیبانی- نظارت بر جابجایی و حمل وسایل آذین بندی و آماده سازی در مواقع لزوم ( همایش ها - مناسبت ها- امتحانات)- انجام کارهای خواسته شده توسط معاونت پشتیبانی و مسئول خدمات پشتیبانی که به شغل مربوط می شود- تهیه گزارشات لازم طبق دستور مقام مافوق- سرکشی به بخشهای مختلف جهت نظارت کامل بر عملکرد پرسنل خدمات- گرفتن چک لیست نیروهای خدماتی از مسئولین بخشهای مختلف و درج در پرونده آنها- پیگیری و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی از نظر رعایت اصول ایمنی فردی و بهداشتی در هنگام انجام وظایف- پیگیری و نظارت بر عملکرد نیروی خدماتی از نظر حفظ نظافت بخش بر اساس چک لیست- نظارت بر مصرف وسایل تنظیفاتی- برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از پرسنل خدماتی- پیگیری امور مربوط به پرسنل خدماتی از قبیل تهیه لباس، کفش، پیگیری اضافه کاری- ایجاد نظام تشویق و تنبیه واحد خدمات- محاسبه متراژ بخشهای مختلف و گزارش به مدیریت- همکاری با واحدهای مختلف دانشکده در جهت برگزاری سمینارها، جشنها و آزمونها- نظارت بر انتقال لوازم اسقاطي از بخشها به انبار اسقاطی با نظارت امین اموال- نظارت بر جمع آوری کاغدهای باطله کل بخشها و تحویل به شرکت طرف قرارداد خدمات پشتیبانی- همکاری با تاسیسات دانشکده- پیگیری در خصوص جابجایی لوازم اداری داخل دانشکده- نظارت بر امور نقليه (سرويسهاي اياب و ذهاب خودروها (سواريها) - نظارت بر امور كافي شاپ - نظارت بر انجام اقداماتي كه به منظور حفظ و حراست ساختمان ها و تاسيسات صورت مي گيرد. - نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها از قبيل سوخت ، روشنائي ، تلفن و غيره - سایر امور محوله در زمینه وظایف مربوطه

شماره تماس: 3149 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 10:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ