الف _ نحوه استفاده ازخدمات بستری و جراحی دربیمارستان های طرف قرارداد با بیمه ایران

    ب _  نحوه استفاده ازخدمات پاراکلینیک درمراکزخصوصی طرف قرارداد با بیمه ایران   

        _ مراکز پاراکلینیک خصوصی طرف قرارداد با بیمه ایران

     ج _  فرآیند دندانپزشکی (فقط مختص بیمه شدگان سطح 3)

     د _  لیزیک چشم 

     ه _ نحوه استفاده ازخدمات پاراکلینیک درمراکز دولتی

     و _ مراکز تحویل اسناد درمانی در شیراز

     ز _ مدارک لازم جهت تحویل اسناد درمانی به بیمه ایران


                     


                                                     

 
   الف _ نحوه استفاده از خدمات بستری و جراحی در بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه ایران

                  مدارک لازم جهت بخش پذیرش و حسابداری  :

                                                                   - کپی کارت ملی  
                                                                   - دفترچه بیمه بیمار

          
 
           نکته 1 :   کلیه بیمارستانهای خصوصی و دولتی درسطح استان فارس با بیمه ایران دارای قرارداد می باشند .

           نکته 2 :   تا اطلاع  ثانوی و راه اندازی سامانه سدا ،فقط بیمه شدگانی که می بایست دردو بیمارستان نمازی و فقیهی شیراز بستری شوند ، میتوانند نسبت به دریافت معرفی نامه بستری ازبیمه ایران اقدام کنند .سایر بیمارستان های خصوصی و دولتی ، نیازی به دریافت معرفی نامه بستری ازبیمه ایران ندارند . 

                 آدرس بیمه ایران ، جهت دریافت معرفی نامه :

                          خیابان زند ، جنب بانک رفاه ، مجتمع اموربیمه ای استان فارس (بیمه ایران) 

        
       ب _ نحوه استفاده ازخدمات پاراکلینیک درمراکزخصوصی طرف قرارداد با بیمه ایران 
             
          (ب _1) _ 
مدارک لازم   جهت مراچعه
:

                                                  _ کپی کارت ملی 
                                                  _  اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمار
                                                  _ کپی دستور پزشک

           (ب_2) _ مراکز  پاراکلینیک خصوصی طرف قرارداد با بیمه ایران  ( مشاهده )      ج _ فرآیند دندانپزشکی (فقط مختص بیمه شدگان سطح سه)            

          (ج_1) _ مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه ایران (مشاهده)

                      بیمه شدگان می توانند ضمن مراجعه به این مراکز و دریافت طرح درمان ، به مجتمع اموربیمه ای استان فارس جهت دریافت 
                   معرفی نامه لازم مراچعه نمایند .

           (ج_2) _    مواردی که می بایست باهمراه داشتن رادیوگرافی قبل و بعدازدرمان به مجتمع اموربیمه ای استان فارس (خیابان زند، چنب                        بانک رفاه) چهت تایید دندانپزشک معتمد بیمه ایران مراچعه نماید :
                      
                          _ روکش
                          _ چراحی لثه 
                          _ پروتز
                          _ پرسلن لامینت
                          _ پلاکهای متحرک اطفال و روکش   PFM سه واحد و بیشتر

                      درسایر موارد بررسی هزینه ها ،صرفا با ارائه رادیوگرافی قبل و بعد درمان انجام خواهد شد و نیازی به حضور بیمار جهت تایید
                       نخواهد بود .

          (ج_3) _ ساعت حضور دندانپزشکان معتمد بیمه ایران در مجتمع اموربیمه ای استان فارس ( مشاهده )      

   
   
     د _ نحوه استفاده از خدمات لیزیک :

         
بیمه شده می بایست قبل از انجام عمل لیزیک (مشروط براینکه نمره چشم سه به بالا باشد) ضمن مراجعه به مجتمع اموربیمه ای
          استان 
 (آقای بهروز مالکی )  تاییدیه لازم را دریافت نمایند .

          سا عت مراجعه :
                              _ روزهای شنبه الی چهارشنبه ازساعت 8:30 الی 10 (طبقه چهارم ساختمان مرکزی مجتمع اموربیمه ای استان)    
                              _ روزهای شنبه الی چهارشنبه ازساعت 10:30 الی 13 و یا ساعت 21:15 الی 22:15 موسسه بینایی سنجی روشنا
                                 (آدرس : 20متری سینما سعدی ، روبروی کوچه6 ، تلفن : 32353287 - 32354960)


      ه _ نحوه استفاده ازخدمات پاراکلینیک در مراکز دولتی :
     
              دراین صورت ، حسابداری واحد می بایست درسامانه سدا نسبت به استعلام و واردنمودن هزینه مربوطه اقدام و گزارش کلی راجهت
             دریافت به بیمه ایران ارسال نماید . لذا تاسقف تعهدات مربوطه ، بیمه شده می تواند ازخدمات پاراکلینیک به صورت رایگان استفاده
               نماید .

   
 
و _ مراکزتحویل اسناد درمانی :

        (و_1) _ در شیراز :

                              1- درمانگاه شهید مطهری  (آدرس :  فلکه نمازی ، ورودی درمانگاه)          
                                               ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه ، ساعت 8 صبح الی 13

                              2- مرکز بهداشت شهدای انقلاب (آدرس : دروازه کازرون ، تلفن : 37367461) 

                              3- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (جهت کارکنان شاغل درساختمان مرکزی و اعضا محترم
                                 هیات علمی دانشگاه)
                                  طبقه زیر زمین ، چنب سلف سرویس _ ساعت مراجعه : 8 صبح الی 13 ، تلفن داخلی :7370)


        (و_2) _ درشهرستان ها  :
 
                         رابطین بیمه هرواحد می بایست مدارک و اسناددرمانی کارکنان راجمع آوری و ظرف مدت 2هفته مدارک مربوطه را تحویل دفتر
                       بیمه ایران مستقر درمرکز بهداشت شهدای انقلاب نمایند و رسید مربوطه رادریافت کنند .    
                                    

     
     ز _ مدارک لازم جهت تحویل اسناد درمانی به بیمه ایران :
   
          (ز _1) _ برای هزینه های پاراکلینیکی :
                                   کپی صفحه اول دفترچه بیمار _ اصل قبض پرداختی و کپی جواب

          (ز_2) _ هزینه های بستری و عمل جراحی :
                                 کپی صفحه اول دفترچه بیمار _ اصل و ریز صورتحساب بیمارستان _ کپی برابر بااصل شرح عمل و کپی برابربااصل                       خلاصه پرونده ، درصورت دریافت حق العمل : دریافت رسید حق العمل از پزشک معالج .

          (ز_3) _ برای جبران هزینه های دارو :
                             کپی صفحه اول دفترچه بیمار _نسخه دارو : مهرپزشک و داروخانه درنسخه الزامی است. دارو درصورت پرداخت بیمه گر                   اول قابل پرداخت می باشد . هزینه به داروهایی که ازسهم بیمه گراول استفاده نشده باشدتعلق نمی گیرد .
                             هزینه هردارو به تفکیک درنسخه محاسبه گردد و جمع کل دارو و استفاده از سهم بیمه گر اول و همچنین پرداختی بیمار                  به طور جداگانه درنسخه مشخص می شود . 

          (ز_4) _ برای جبران هزینه های مربوط به دندان پزشکی درمراکز غیر طرف قرارداد :
                              کپی صفحه اول دفترچه بیمار_ فاکتورهزینه های انجام شده (هزینه ها به تفکیک قید شود) _ عکس قبل و بعدازانجام کار_
                     تاییدیه دندانپزشک  معتمد بیمه ایران مستقر درمجتمع اموربیمه ای استان فارس .

          (ز_5) _ مدارک لازم جهت بیماران خاص (داروی شیمی درمانی _  MS _ نازایی) :
                              کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار _ قبض رسید داروخانه (مهر + تاریخ) _ اصل دستور پزشک

          نکته : محل تحویل اسناد درمانی دندانپزشکی و بیماران خاص به طور متمرکز "ساختمان مرکزی دانشگاه " است .خدمات بیماران خاص
                   (نازایی ، شیمی درمانی و MS ) ابتدا به ساکن با تشکیل پرونده درساختمان مرکزی دانشگاه انجام خواهد شد .
                                         

                                       


 

                

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ