مسئول آموزش كاركنان دانشكده پزشكي

مرضيه السادات توضيحيان


مدرک تحصیلی:
مهندسي بهداشت حرفه اي

سمت: کارشناس مسئول واحد ایمنی و بهداشت کار و رابط آموزشی دانشکده پزشکی

شرح وظایف: برنامه ريزي در خصوص نياز سنجي آموزشي در گروه ها، برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كاركنان و ارزيابي اثر بخشي دوره ها با همكاري كارشناسان رسته هاي شغلي مختلف

شماره تماس: 3069

 

رابطين آموزشي گروه هاي علوم پايه دانشكده پزشكي

سركار خانم سلمان نژاد  با مدرك كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي ملكولي – رابط آموزشي گروه علوم تشريحي

سركار خانم قلي پور با مدرك كارشناسي زيست شناسي – رابط آموزشي گروه فيزيولوژي

سركار خانم صداقت با مدرك كارشناسي ارشد انگل شناسي – رابط آموزشي گروه فيزيك پزشكي

سركار خانم قطعي با مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي- رابط آموزشي گروه بيوشيمي

سركار خانم وفافر با مدرك كارشناسي ارشد انگل شناسي – رابط آموزشي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

سركار خانم بهرام پور با مدرك كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي- رابط آموزشي گروه باكتري شناسي و ويروس شناسي

سركار خانم صميمي با مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي – رابط آموزشي گروه پاتولوژي

سركار خانم پورخسرو با مدرك كارشناسي ارشد شيمي آلي –رابط آموزشي گروه فارماكولوژي

سرکار خانم ابراهیم پور با مدرك كارشناسي ارشد بیوشیمی- رابط آموزشي گروه ايمني شناسي

سركار خانم فتح اعظم با مدرك كارشناسي علوم ازمايشگاهي – رابط آموزشي گروه ژنتيك

جناب آقاي منفرد –رابط آموزشي آزمايشگاه مركزي

جناب آقاي دكتر حق شناس- رابط آموزشي مركز تحقيقات سرطان شناسي

 

 

برخي از اطلاعات مورد نياز رابطين به شرح ذيل مي باشد


بسته هاي آموزشي كارشناسان آزمايشگاه(دانلود)
فرم نیاز سنجی آموزشی(دانلود)
پیش نویس شیوه نامه آموزشی(دانلود(
پیش نویس فایل اکسل ارزیابی عملکرد رابطین (دانلود
گزارش عملكرد كميته آموزش كاركنان 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ