فرم ها

فرم درخواست دوره شغلی

فرم درخواست دوره های عمومی

فرم مشخصات مدرسین 

فرم جهت استفاده از امتياز آموزشي ابلاغ صادر شده

فرم پرداخت حق التدریس کارکنان غیر هیات علمیدستورالعمل ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها

شرايط جديد انتخاب مدرس(دانلود)

دستورالعمل ارتقاء رتبه كاركنان (دانلود)

دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازي كاركنان غيرهيات علمي(دانلود)


بخشنامه در خصوص استفاده از امتياز آموزشي ابلاغ هاي صادر شده (دانلود)

جدول محاسبه امتياز دوره هاي آموزشي ضمن خدمت جهت كاركنان(رسمي و پيماني) غير هيات علمي دانشگاه(دانلود)

بخشنامه اعطاي گواهي نامه نوع دوم(دانلود): گواهي نامه مهارتي(دانلود)،گواهي نامه تخصصي پژوهشي سطح يك(دانلود)، گواهي نامه تخصصي پژوهشي سطح دو (دانلود)، گواهي نامه تخصصي(دانلود)، جدول چگونگي معادل سازي(دانلود)- در حال حاضر تنها جهت گواهي نامه مهارتي ميتوان اقدام كرد.

بخشنامه آموزشي دانشكده پزشكي در خصوص ساعات مجاز شركت در دوره هاي آموزشي با ماموريت (دانلود)

 بخشنامه در خصوص برگزاري دوره آموزشي پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقي(دانلود)

آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به كاركنان در دانشكده پزشكي (دانلود)

دستورالعمل تدريس در دوره هاي حضوري و غير حضوري( دانلود)  بخشنامه هاي واحد آموزش ضمن خدمت(دانلود)


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-19 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ