معرفی واحد:
امروزه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است و ارتقاء توان مهارتي و انطباق پذیری آنان شرط لازم برای دستیابی به اهداف هر سازمان می باشد.
با توجه به موارد فوق و اهمیت آموزش ، واحد آموزش کارکنان در جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط گام برمی دارد.  بدین منظور منابع آموزشی قابل دسترس در داخل و خارج کشور بکار گرفته می شوند تا با افزایش سطح علمی کارشناسان آزمايشگاهها، کارکنان و دانشجويان عزيز  در دانشكده پزشكي، اين سازمان را در دسترسی به اهداف یاری دهد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-9 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ