معصومه اولادی

 مدرک تحصیلی: كارشناس حسابداري

سمت: رئيس حسابداري

شرح وظایف

شماره تماس: 32339757 - 32084154

پست الکترونیکی:

 

اميرحسين نصراله زاده

 مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: حسابدار مسئول

شرح وظایف (مشاهده )
 شماره تماس: 32339757 - 32084158

پست الکترونیکی: -

   

مهرزاد افراسیابی

 مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: امين اموال و حسابدار

شرح وظایف: كليه امور اموالي دانشكده شامل : اموالي كردن تجهيزات ، نصب برچسب ، تهيه ليست اسقاطي و ...

اضافه كاري كاركنان قراردادي در صورت تامين اعتبار و ارائه مدارك توسط امور اداري هر سه ماه يكبار - حقوق كاركنان قراردادي و پيماني يكم هر ماه

حق آنكالي  هر سه ماه يكبار در صورت وجود اعتبار- حق مديريت هر سه ماه يكبار - كارانه كاركنان هر سه ماه يكبار در صورت تامين اعتبار

اضافه كاري كاركنان رسمي و پيماني پنجم هر ماه - بودجه بندي و تخصيص اعتبار 

 شماره تماس: 32084157
 
پست الکترونیکی: afraseabe@yahoo.com

 

مهدی احمدی دوقزلو

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: حسابدار

شرح وظایف  (مشاهده)
شماره تماس: 32084156
پست الکترونیکی: ahmadimah@sums.ac.ir

   

فریبا کارگر

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: حسابدار

شرح وظایف (مشاهده )

شماره تماس: 32084155
پست الکترونیکی: -حسین بهالوئی

مدرک تحصیلی:

سمت: نامه رسان

شرح وظایف

شماره تماس: 3158
پست الکترونیکی:-

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ