1- شرایط پرداخت کمک عائله مندی در مورد پرسنل قرارداد کار معین به چه صورت است؟

   2- پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود به چه صورت می باشد؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)                            

  3 -  فرزندان  تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می شوند؟(در مورد پرسنل قرارداد کار معین)

   4   -  پدر و مادر بیمه شده تأمین اجتماعی در چه صورت می توانند به تبع او (بیمه شده اصلی) از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بهره مند گردند؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)

  5 - آیا سنوات بخش خصوصی در بازنشستگی ملاک عمل می باشد؟
  


 

    1- شرایط پرداخت کمک عائله مندی در مورد پرسنل قرارداد کار معین به چه صورت است؟
   به استناد ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی (حق اولاد) به کلیه بیمه شدگان تعلق می گیرد که اولاً سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را دارا بوده و ثانیاً سن فرزندان آنها از 18 سال کمتر بوده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیون های پزشکی مربوط قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی نیز معادل 3 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت دو اولاد تعیین گردیده است.

   2- پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود به چه صورت می باشد؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معین)                        
به موجب ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی برای حداکثر دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود. بنابراین بدیهی است چنانچه فرزند بیمه شده ای به دلیل رسیدن به سن 18 سال حق اولاد تعلق نگیرد فرزند دیگر وی در صورت احراز شرایط قانونی می تواند جایگزین گردد. 

      3 - فرزندان  تا چه زماني تحت تکفل محسوب مي شوند؟(در مورد پرسنل قرارداد کار معين)
    - فرزندان پسر تا 22 سالگي  وبه شرط عدم اشتغال به کار مي توانند از مزاياي دفترچه درماني برخوردار شوند.
    - فرزندان پسر بالاي 22 سال، در صورتي که اشتغال به تحصيل  داشته باشند يا در اثر بيماري يا نقص عضو  بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان تحت تکفل پدر باشند.
    - فرزندان دختر تا پيش از ازدواج و به شرط اينکه شاغل نباشند.

       4- پدر و مادر بيمه شده تأمين اجتماعي در چه صورت مي توانند به تبع او (بيمه شده اصلي) از خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي بهره مند گردند؟ (در مورد پرسنل قرارداد کار معين)
    - پدر و مادر بيمه شده در صورتي که تحت تکفل او باشند
    - سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بيشتر ياشد و يا اينکه به تشخيص کميسيون پزشکي از کار افتاده کلي باشند.
    - در هر صورت مستمري بگير نباشند.

    5 - آيا سنوات بخش خصوصي در بازنشستگي ملاک عمل مي باشد؟
    بلي، چنانچه کارکنان در بخش خصوصي سابقه کار داشته باشند و بابت آن حق بيمه دريافت نموده باشند در صورت دارا بودن 20 سال سابقه خدمت دولتي مي توانند با ارائه درخواست نسبت به انتقال حق بيمه خود اقدام نمايند.
 


 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-28 9:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ