كميته مستند سازي دانشكده پزشكي از تاريخ1388 شروع به كار نموده و موارد مرتبط با سيستم هاي مديريت كيفيت را با بهره گيري از كارشناسان خبره به بحث گذاشته و در خصوص آن ها تصميم گيري مي نمايد و همچنين از طريق آموزش و ارائه راهكار در خصوص ارتقاء و اصلاح فرايند هاي كاري دانشكده گام بر مي دارد.


رسالت
كميته راهبردي دانشكده پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در نظر دارد با حمايت مديران و مشاركت كاركنان و با بهره گيري از تجارب و دانش اعضا كميته از طريق پياده سازي و ارتقا سيستم هاي مديريت كيفيت ، عملكرد كمي و كيفي دنشكده پزشكي را در راستاي ارائه خدمات با كيفيت به ذينفعان و برآورده شدن اهداف سازماني ،بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ارتقا دهد.

چشم‌انداز
كميته راهبردي دانشكده پزشكي بر آن است تا سال 1394 سيستم هاي مديريت كيفيت را در راستاي استانداردهاي ملي در سطح دانشكده پزشكي تدوين و استقرار نمايد
خط مشي
کمیته راهبردی دانشکده پزشکی با برخورداری از الطاف الهی و با بهره گیری از تجارب ، دانش و توانمندی اعضا خود ، با هدف ارتقا کمی و کیفی عملکرد دانشكده رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
  •    تلاش در جهت ارتقا سطح عملکرد كمي و كيفي خدمات از طريق آموزش ، بهبود مستمر فرايند ها و نظارت بر نحوه كار و پايش سيستم هاي مديريت كيفيت
  •   کمک به بهبود و ارتقای کیفیت خدمات از طریق توسعه نظام پيشنهادات و ارتقا سطح مشاركت كاركنان در زمينه پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت
  •      تلاش در جهت ارتقا پاسخ دهي به نيازهاي ذينفعان از طريق پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-19 14:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ