لیلا معینی

 

 مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

سمت: مسئول واحد آمار و اطلاعات

شرح وظایف: جمع آوري وارائه آمار واطلاعات مربوط به نيروي انساني- جمع آوري وارائه آمار كليه تجهيزات وامكانات آموزشي و كمك آموزشي (سمعي بصري)- تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات جمع آوري شده - آموزش به رابطين آمار بخشها وواحدهاي مختلف دانشكده ، جهت ارسال آمار واطلاعات درخواستي - ارزشيابي نقاط ضعف وقوت ازطريق تكميل فرمهاي طراحي شده - پيگيري و تهيه امكانات وتجهيزات كامپيوتري مورد نياز واحدهاي زيرمجموعه - كنترل كيفيت داده هاي تكميل شده - منعكس كردن سياستگزاريهاي مديريت فن آوري اطلاعات به واحدهاي زيرمجموعه - به روز رساني چارت تشكيلاتي واحدهاي توليد كننده آمار واطلاعات - تشكيل جلسات ماهانه با واحدهاي آمار از طريق هماهنگي با واحدهاي زيرمجموعه - آشنائي با فرايند و فعاليتهاي واحدهاي زيرمجموعه كه كار ثبت و توليد اطلاعات را انجام مي دهند- پي گيري حل مشكلات نرم افزاري ، شبكه و ارتباطات Database واحد آمار... "اطلاعات بیشتر"

شماره تماس: 4130

پست الکترونیکی: moeini_ l @ yahoo. com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ