معرفی واحد:

اهميت نقش آمار و جمع آوري  اطلاعات در برنامه ريزی ها و تصميم گيری های آينده مديريت دانشکده را بر آن داشت تا از مهرماه سال 85 اقدام به راه اندازی واحد آمار و اطلاعات نمايند . تمام حوزه ها و واحدهای موجود در دانشکده ، كليه آمار و اطلاعات مورد نياز خود را بر اساس يك روند مشخص زير نظر واحد مذكور جمع آوري و با استفاده از نرم افـــــزارهاي موجود تجزيه و تحليل مي نمايند، تا در موقع لزوم بتوان به راحتي از آن استفاده نمود.

انشاء اله به حول و قوه الهی و حمايت مسئولين دانشگاه و دانشکده اين واحد بتواند گامی موثر در جهت اعتلای اهداف دانشكده و دانشگاه بردارد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-6 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ