معاون و کارشناسان
    


 معاونت امور هیات علمی


 معاون امور هیات علمی :

 دکتر سارا کشتگر

مرتبه علمی : دانشیار گروه فیزیولوژی

CV

دکتر سارا کشتگر

اسامی کارشناسان به ترتیب حروف الفبا 
كارشناسانسمتشرح وظايفشماره تماس  و  پست الکترونیک
خانم صنم حائريمسئول امور اداری و مرخصی ها
1- انجام امور مرتبط با حق محروميت از مطب
2- انجام امور مرتبط با مرخصي اساتيد
3-مشاوره حضوري و تلفني در خصوص آيين نامه هاي مربوطه
4- انجام امور مرتبط با ویلاها
5- دبیر کمیته پیشنهادات دانشکده
 32084124
medsci@sums.ac.ir
خانم هاجر دهقانمسئول ارتقاء اعضاء هیات علمی

1- ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي درخصوص فرايند ارتقاء 
2- محاسبه امتيازات پرونده هاي ارتقا 
3- برگزاري جلسات كميته منتخب
4-مسئول وب سايت
5- برگزاري جلسات كميته شئون استادی
6- دبیر کمیته بررسی و پاسخ گویی به شکایات
32084121
hdehghan@sums.ac.ir
خانم فاطمه رحيميمسئول واحد ارزشيابي كيفي1- انجام ارزشيابي دستی اعضاء هيات علمي گروه هاي باليني
2- آناليز و نظارت بر ارزشيابي كيفي (الكترونيكي )گروه هاي پايه
3-گزارش گیری نمرات ارزشيابي كيفي اعضاء هيات علمي جهت ارائه يه واحد های ارتقاء ، ترفیع و هیات جذب
4- دبیر کمیته تکریم ارباب رجوع / 5- دبیر کمیته نظام آراستگی
6- دبیر شورای تحول اداری دانشکده
7- مسئول بسیج خواهران
8- انجام امور مرتبط با استاد نمونه
32084120 
arzeshdept@sums.ac.ir 

 
 


خانم روح انگیز زارعیانمسئول ترفيع سالیانه1- ارائه مشاوره به اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي درخصوص فرايند ترفيعات  
2- محاسبه امتيازات پرونده هاي ترفيع
3- برگزاري جلسات كميته ترفيعات
4- رابط آموزشی معاونت
 32084123  

med_promo@sums.ac.ir
خانم نسرين مهدي پورمسئول امور اداری و استخدامی1- بررسي پرونده هاي استخدامي اساتيد جديد از طريق فراخوان
2- انجام امور مرتبط با بازنشستگي اساتيد
3- نظارت و صدور احكام ماموريت و گواهي اشتغال به كار
4- برگزاري جلسات شوراي آموزشي-پزوهشي
5- مسئول دبیرخانه
6- نماینده امور بانوان /
7- مسئول ورزش بانوان
 32084122
 
 
    
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-29 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ