نشانی: شيراز- دانشكده پزشكي-ساختمان شماره (2)-ساختمان برج- طبقه دوم-معاونت امور هیات علمی 

كد پستي : 53185-71348

تلفن :   واحد امور اداری و استخدامی  32084122 -07132349337 ، واحد ارتقاء 32084121 ،  واحد ارزشیابی کیفی اساتید: 32084120 
            واحد امور اداری و مرخصی ها 32084124  ، واحد ترفیع سالیانه  32084123 

تلفاكس : 32359847-0711تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-12 14:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ