چشم انداز معاونت
    

معرفی معاونت 

با توجه به ضرورت تجميع امور مربوط به اعضاي محترم هیات علمي ، معاونت  امور هيات علمي را از  ابتداي سال 1388در دانشکده پزشکی شیراز  راه اندازي گردید.

در حال حاضر دکتر سید معصوم معصوم پور، استاد محترم گروه داخلی ، مسئولیت این معاونت را به عهده دارند.

چشم انداز های معاونت

  1. يكپارچه سازي كليه امور مرتبط با اعضاء هيات علمي در جهت استفاده كامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي هاي آنان در راستاي ارتقاي كيفي و كمي آموزشي ، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه
  2.   ساماندهي و تسريع در انجام كليه امور مرتبط با كارگزيني اعضاي هيات علمي و انجام فراخوان (نيازسنجي ، جذب ، به كارگيري)
  3.   پايش و ارزشيابي مستمر عملكرد كمي و كيفي اعضاء هيات علمي وانجام امور كارشناسي مرتبط با ترفيع و ارتقا و تغيير وضعيت اعضاي   هيات علمي
  4.   شناسايي نيازها و زمينه هاي بالقوه رفاهي و فرهنگي و تمهيد راهكار اجرايي جهت پاسخگويي به نيازهاي اعضاي هيات علمی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-13 14:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ