قابل توجه اينترن هاي گرامي : 


 " در خصوص روتيشن هاي طب سرپايي 1 و 2 "


      *  هرگونه درخواست دانشجو مبني بر گروه و اولويت دلخواه جهت درمانگاههاي طب سرپايي 1و2  فقط تا 20 ام هرماه جهت ماه آينده قابل بررسي مي باشد و پس از اين تاريخ به دليل گروه بندي و ارسال اسامي به بخش هاي مربوطه هيچ گونه درخواستي مبني بر جابجايي امكان پذير نمي باشد.
    
*از آنجائيكه حضور و غياب در درمانگاه ها به صورت منظم و بر اساس اسامي اعلام شده به دفتر بخش هاي مربوطه انجام مي گيرد ، لذا خواهشمند است از هرگونه جابجايي خودداري نموده و طبق برنامه خود در درمانگاهها حضور يابيد.

* شركت در برنامه كنفرانس هاي آموزشي(كلاس هاي آموزشي)بر اساس برنامه اعلام شده در وب سايت كميته طب سرپايي، مانند حضور در درمانگاهها الزامي بوده و عدم شركت در هر كدام به منزله يك روز غيبت غير موجه مي باشد.

* در خصوص درس طب سرپايي 1 دانشجويان علاوه بر شركت در درمانگاه هاي صبح و كنفرانس هاي آموزشي موظف به گذراندن 7جلسه درمانگاه آموزشي عصر  بر اساس برنامه از پيش تعيين شده (توسط دفتر بخش اطفال) نيز مي باشند.

*دانشجوياني كه به علت عدم تحويل پرسشنامه و لا گ بوك هاي آموزش طب سرپايي نمراتشان ناتمام مي باشد ، لطفاً هر چه سريعتر نسبت به تحويل پرسشنامه و لاگ بوك هاي مذكور به دفتر بخش هاي مربوطه اقدام فرمايند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-28 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ