معرفی کمیته :

کميته طب سرپايي دانشكده پزشكي زير مجموعه اي از معاونت هاي آموزشي دستياري تخصصي و پزشکي عمومي مي باشد که در جهت ارتقاء کيفي و کمي آموزش درمانگاهي فعاليت مي نمايد.
مسئول کميته: يک عضو هيأت علمي دانشکده پزشکي است که به پيشنهاد معاونين آموزشي دستياري تخصصي و پزشكي عمومي و با حکم رئيس دانشکده منصوب مي گردد.
اعضاي کميته: رئيس دانشکده پزشکي، معاون آموزشي دستياري تخصصي و معاون آموزشي پزشکي عمومي، و معاون امور هيئت علمي، رئيس EDO دانشکده پزشکي، مديران گروههاي آموزشي ماژور (داخلي، جراحي، اطفال و زنان و زايمان) و دو نفر به انتخاب رياست دانشكده.
در موارد مورد نياز مديران گروههاي ديگر بعنوان مدعو نيز شركت مي نمايند. اطلاعات بیشتر

اهمیت آموزش طب سرپائی :

مراقبتهاي سرپايي شامل كليه مواردي است كه بيماران بدون نياز به بستري در بيمارستان از تسهيلات بهداشتي و درماني بهره مند مي شوند.اين محيط ها شامل كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي ، واحدهاي راديولوژي ، اسكرين و اتفاقات ، واحدهاي شنوايي سنجي ، فيزيوتراپي و ... مي گردد.امروزه پيشرفت تكنولوژي و تغييرات در اقتصاد درمان ، توانايي پزشكان را جهت درمان بيماران بدون نياز به بستري در بيمارستان افزايش داده است، در نتيجه بيماران بستري اكثراً بيماران بسيار بدحال خواهند بود.اين شرايط باعث مي شود كه  محيط بيمارستان ،محيطي مناسب و كافي جهت تربيت و آموزش پايه هاي ابتدايي مراقبتهاي درماني و حل مسئله جهت دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي نباشد،لذا آموزش دانشجويان در قرن جديد بايد به سمتي هدايت شود كه پاسخگوي تغييرات ايجاد شده در ارائه مراقبتهاي بهداشتي و درماني جامعه باشد.در راستاي نيل به اين اهداف كميته طب سرپايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز فعاليت خود را در جهت ارتقاي كمي و كيفي آموزش طب سرپايي دانشجويان آغاز نموده است.

اهداف كميته طب سرپايي:

هدف کلی:
برآورد وضعيت فعلي و طراحي چشم انداز پنج ساله آموزش درمانگاهي دانشكده پزشكي با توجه به پتانسيل موجود و با همكاري گروههاي آموزشي.

 اهداف اختصاصي:

1- حيطه فراگيران

2- حيطه اساتيد

3- حيطه بيماران

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-28 9:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ