معاونت آموزشي تخصص و فوق تخصص و فلوشيپ

تلفن: 32349336-071-0098

فاكس: 32349336-071-0098

آدرس پستي :  ميدان امام حسين - خيابان زند- دانشكده پزشكي - ساختمان شماره 3 - طبقه 3 - معاونت آموزش تخصص و فوق تخصص و فلوشيپ

 پست الكترونيك معاونت آموزش فوق تخصص و فلوشيپ : med_fogh@sums.ac.ir

پست الكترونيك معاونت آموزش تخصص: med_takhasos@sums.ac.ir
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-15 11:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ