رشته

طول دوره

مدير گروه

منشي

مكان

شماره تماس

Email

ارتوپدي

4

آقاي     دكتر عرفاني

خانم               نصيحت كن

بيمارستان چمران

36246093

orthoshi@sums.ac.ir

اطفال

4

آقاي                دكتر حقیقت

خانم عليشاهي

بيمارستان نمازي

36474298

peddept@sums.ac.ir

ارولوژي

4

آقاي                  دكتر خضري

خانم                 قاسمی

بيمارستان سعدي

32326645

Surg1@sums.ac.ir

Surg2@sums.ac.ir

بيهوشي

4

آقای                 دكتر سهم الدینی

خانم ميرزائي

بيمارستان سعدي

32337636

shiraz_anesthesiology@yahoo.com

پاتولوژي

4

آقاي                  دكتر صفائی

خانم موسوی

دانشكده پزشكي

32301784

pathology@sums.ac.ir

پزشكي اجتماعي

3

آقاي       دكتر عبدالهي

خانم قائمی

دانشكده پزشكي

32354431

commed@sums.ac.ir

پوست

4

خانم                  دكتر جوکار

خانم صادقی

بيمارستان سعدي

32319049

Dermdept@sums.ac.ir

توانبخشي

3

آقاي             دكتر اشرف

خانم دواتگر

بيمارستان سعدي

32319040

pmr@sums.ac.ir

جراحي عمومي

4

آقاي                  دكتر بهادر

 

خانم  فيروز كوهي

 

خانم خوش روان

بيمارستان سعدي

بیمارستان نمازی

32330724

36125214

Surg1@sums.ac.ir

Surg2@sums.ac.ir

چشم پزشكي

4

آقاي                  دكتر طالب نژاد

خانم صابري

بيمارستان خليلي

36291779

 

 

 

ophthal_shiraz@yahoo.com

داخلي

4

آقاي         دكترشمس

آقای رودکی

بيمارستان نمازي

36474316

medicine@sums.ic.ir

روانپزشكي

4

آقاي   دكتر دستغیب

خانم اکبرزاده

بيمارستان حافظ

36279319

psychiat@sums.ac.ir

زنان وزايمان

4

 آقای دكتر پارسانژاد

خانم استخري

بيمارستان سعدي

32332365

deptobgyn@yahoo.com

ENT

4

آقاي                  دكتر خادمی

خانم نوروزي

بيمارستان خليلي

36291478

hashemib@sumsiac.ir

 

جراحي مغز

5

آقاي

 دكتر رحمانیان

خانم اميرسالاري

بيمارستان نمازي

 

36474259

 

 

neursurdep@sums.ac.ir

قلب وعروق

4

آقاي                  دكتر بابائي

خانم فرامرزي

بيمارستان نمازي

36125609

cardioshiraz@yahoo.com

راديو تراپي

3

آقاي                  دكتر مصلائي

خانم مصباح

بيمارستان نمازي

36474320

mhpanah@sums.ac.ir

داخلي اعصاب

4

آقاي              دكترنيك سرشت

خانم لشکرشکن

درمانگاه مطهري

36121065

mneurology@sums.ac.ir

راديو لوژي

4

آقاي                  دكتر جلی

خانم واثقی

بيمارستان نمازي

 

36125275

radiology@sums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ