فرايند برگزاری کارگاه معلم، الگو ، پژوهشگر

فرايند برگزاري کارگاه اخلاق پزشکی

 
فرايند صدور گواهی اشتغال به تحصیل

فرايندبرگزاری آزمونهای آسکی دستیاران تخصصی

فرايند تصویب پایان نامه

فرايند انتخاب 20 درصد سوال برتر آزمون ارتقا

فرايندبرگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های بالینی

فرايند ثبت نام دستیاران پذیرفته شده در آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی

فرايند فراغت از تحصیل دستیاران تخصصی

فرايندبرگزاری ثبت نام اولیه از متقاضیان آزمون فلوشیب

فرايند برگزاری آزمون فلوشیپ

فرايند ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ

فرايند فراغت از تحصیل دستیاران فلوشیپ

فرايند برگزاری آزمون پذیریش دستیار رشته های فوق تخصصی

فرايند ثبت نام از متقاضیان آزمون پره بورد و بورد تخصصی

فرايندتشکیل شورای معاونین تخصصی بالینی

فرايندپذیریش دستیاران در گروهای آموزشی

فرايند برگزاری کارگاه شیر مادر

فرايند برگزاری کارگاه احیا نوزادان

فرايند اعلام منصرفین از تحصیل در رشته های تخصصی

فرايندصدور حکم دستیار ارشد

فرايند فراغت از تحصیل دستیاران فوق تخصصی

فرايند برگزاری آزمون ارتقا رشته های تخصصی

فرايند انجام log bookدستیاران رشته تخصصی و فوق تخصصی

فرايند گزینش دستیاران

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-8-8 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ