راه اندازی سامانه نقل و انتقال کلیه دستیاران محترم متقاضی انتقال به سایر دانشگاه ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه دستیاران محترم رشته های تخصصی پزشکی بالینی  متقاضی نقل و انتقال به سایر دانشگاه ها   می رساند سامانه نقل و انتقال دستیاران راه اندازی شده از سوی دبیرخانه شورای تخصصی به آدرس http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir  بوده و از ابتدای سال 1397 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفا درخواست های ثبت شده در سامانه را مورد بررسی قرار داده و مکاتبات انجام شده توسط دستیاران محترم ، مدیران گروه و دانشگاه های علوم پزشکی ملاک عمل نخواهد بود.


شایان ذکر است سامانه مذکور صرفا در فواصل زمانی اول شهریورماه لغایت پایان مهرماه و نیز اول بهمن ماه لغایت 15 بهمنماه هرسال جهت دریافت و ثبت درخواست دستیاران فعال می باشد.


پایان مهلت اعلام نظر در مرحله اول ، دانشگاه های مبدا تا تاریخ 15 آبان ماه و دانشگاه های مقصد تا پایان آبان ماه هرسال و در مرحله دوم ، دانشگاه های مبدا تا تاریخ 21 بهمن ماه و دانشگاه های مقصد تا پایان بهمن ماه همان سال می باشد.

فرآیند مربوطه به شرح ذیل می باشد :

1-ثبت درخواست انتقال توسط دستيار در سامانه

2- بررسي در دانشگاه ، تكميل اطلاعات و اعلام‌نظر دانشگاه مبدأ در سامانه

3 - بررسي درخواست در دانشگاه مقصد و اعلام نظر دانشگاه مقصد

4اعلام نتيجه نهايي از سوی دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت سنجش وزارت بهداشت:
http://sanjeshp.ir

----------------------------------------------- 

 سایت وزارت بهداشت : http://cgme.behdasht.gov.ir 
 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-4 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ