رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی   
                                    

رشته و مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی شیراز

کارشناسی ارشد

 دکترای تخصصی (Ph.D)

كد رشته

نام رشته

مقطع

گروه اموزشی

دانشكده

12356

اخلاق پزشکي

دکتري تخصصي (Ph.D)

اخلاق پزشکي

پزشکي

12596

انگل شناسي پزشکي

دکتري تخصصي (Ph.D)

انگل شناسي و قارچ شناسی

پزشکي

12156

ايمني شناسي پزشکي

دکتري تخصصي (Ph.D)

ايمني شناسي پزشکي

پزشکي

12566

آمار زيستي

دکتري تخصصي (Ph.D)

آمار زيستي

پزشکي

12136

باکتري شناسي پزشکي

دکتري تخصصي (Ph.D)

باکتري شناسي پزشکي

پزشکي

12166

بيوشيمي باليني

دکتري تخصصي (Ph.D)

بيوشيمي باليني

پزشکي

12186

طب سنتي

دکتري تخصصي (Ph.D)

طب سنتي

پزشکي

12586

علوم تشريحي

دکتري تخصصي (Ph.D)

علوم تشريحي

پزشکي

12201

فارماکولوژي

دکتري تخصصي (Ph.D)

فارماکولوژي

پزشکي

12176

فيزيولوژي

دکتري تخصصي (Ph.D)

فيزيولوژي

پزشکي

12595

انگل شناسي  پزشکي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

انگل شناسی 

پزشکي

12155

ايمني شناسي پزشکي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 ایمنی شناسی

پزشکي

12545

آمار زيستي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 آمار زیستی

پزشکي

12345

آموزش پزشكي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 آموزش پزشکی

پزشکي

12385

آموزش پزشكي مجازي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 آموزش پزشکی

پزشکي

12165

بيوشيمي باليني

کارشناسي ارشد ناپيوسته

بیوشیمی 

پزشکي

12085

روانشناسي باليني

کارشناسي ارشد ناپيوسته

روانپزشکی 

پزشکي

12565

ژنتيك انساني

کارشناسي ارشد ناپيوسته

ژنتیک 

پزشکي

12585

علوم تشريحي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

آناتومی 

پزشکي

12055

فيزيك پزشكي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

فیزیک پزشکی 

پزشکي

12175

فيزيولوژي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 فیزیولوژی

پزشکي

12075

قارچ شناسي پزشکي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 قارچ شناسی

پزشکي

12065

مهندسي پزشکي(بيوالکتريک)

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسی پزشکی 

پزشکي

12135

ميکروب شناسي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 باکتری شناسی

پزشکي

12117
تکنولوژی گردش خون
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 بیهوشیپزشکی
12907
آموزش برنامه ریزی الکترونیکی
کارشناسي ارشد ناپيوسته
یادگیری الکترونیکپزشکی

12097

ويروس شناسي پزشکي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 ویروس شناسی

پزشکيتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-31 13:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ