"اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده "

رديف

گروه

نماينده تحصيلات تكميلي گروه

1

معاون تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

دكتر بهادر شهرياري

2

معاون پژوهشي دانشكده پزشكي

دكتر سهم الدینی

3

آمار زيستي

دكتر نجف زارع

4

باكتري و ويروس شناسي

دكتر محمد معتمدي فر

5

اخلاق پزشكي

دكتر صديقه ابراهيمي

6

ژنتيك

دكتر سید محمد باقر تابعی

7

فيزيولوژي

دكتر حقانی

8

انگل شناسی  و قارچ شناسي

دكتر محمدحسين معتضديان

9

روانپزشكي

دكترآرش ماني

10

آموزش پزشكي

دكتر ميترا اميني

11

ايمني شناسي

دكتر مهرنوش درودچي

12

فيزيك پزشكي

دكتر حسین پارسایی

13

علوم تشريحي

دكترطاهره اسماعيل پور

14

طب سنتي و تاريخ طب

دکتر حسینی 

15

بيوشيمي

دكتر شفیعی

16

آموزش برنامه ریزی الکترونیک

دکتر مانوش محرابی

17

تکنولوژی گردش خون

دکتر علی کرمی

18

فارماكولوژي

دكترمیرخانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-31 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ