تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عنوان
تاریخ
انتخاب واحد اينترنتي
ورودی ها ی ما قبل 95          شنبه 13/6/95 لغايت پنج شنبه 18/6/95
شروع كلاسها
شنبه   20/6/95 (به جزء دانشجویان ورودی 95)
حذف و اضافه
شنبه 10/7/95 لغايت دوشنبه 12/7/95 (به جزء ورودی 95)
اجراي طرح رويش
دانشجويان جديد الورود حداكثر تا جمعه 9/7/95
معارفه و شروع كلاسهاي دانشجويان
جديد الورود (95)
شنبه 10/7/95
*شروع كلاسهاي دانشجويان ورودي جديد تحصيلات تكميلي ازشنبه 3/7/95
حذف و اضافه (ورودی 95)
شنبه 24/7/95 لغايت یک شنبه 25/7/95 (توسط کارشناسان دانشکده ها)
حذف نهايي
ورودي های ماقبل95           یک شنبه 21/9/95 لغايت دو شنبه 22/9/95
ورودی های 95         یکشنبه 28/9/95 لغایت دوشنبه 29/9/95
پايان كلاسها
ورودی های ماقبل 95 + (دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 95)        پنج شنبه 23/10/95
ورودی های 95        پنج شنبه 30/10/95(به جز تحصیلات تکمیلی ورودی 95)
پايان امتحانات
ورودی های ماقبل 95          پنج شنبه 7/11/95
ورودی های 95           پنج شنبه 14/11/95
تعطيلات بين دو نيمسال
جمعه 8/11/95 لغایت جمعه 22/11/95         جهت ورودی های ماقبل 95
جمعه 15/11/95 لغایت جمعه 22/11/95         جهت ورودی های 95
تذکر: در ایام اعتکاف ، لیالی قدر، تاسوعا و عاشورا و اربعین امتحان برگزار نگردد.
با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی براعطای دو تعطیلی 5 روزه در هر نیمسال ، روزهای 19/7/95 لغایت 23/7/95 به عنوان تعطیلی اول و 8/9/95 لغایت 12/9/95 به عنوان تعطیلی دوم جهت کلیه ورودی ها منظور گردد
 
 
 
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی   96-95 و تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عنوان
تاریخ
انتخاب واحد اينترنتي تمامی دانشجويان
شنبه 16/11/95   لغايت سه شنبه 19/11/95
اجراي طرح رويش جهت ورودي هاي بهمن ماه 95
از سه شنبه 19/11/95 لغايت پنج شنبه 21/11/95
شروع كلاسها تمامی ورودي ها و ورودي بهمن 95
شنبه 23/11/95
حذف و اضافه
شنبه 7/12/95    لغايت   سه شنبه 10/12/95
حذف نهايي
يك شنبه 7/3/96     لغايت   دوشنبه 8/3/96
پايان كلاسها
دو شنبه 5/4/96
پايان امتحانات
سه شنبه 20/4/96
تذکر: در ایام اعتکاف ، لیالی قدر، تاسوعا و عاشورا و اربعین امتحان برگزار نگردد.
با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی بر اعطای تعطیلی 5 روزه ، روزهای چهارشنبه 27/2/96 لغایت یک شنبه 31/2/96 به عنوان تعطیلی منظور گردد .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ