فیزیوپاتولوژی
     

برنامه دروس فیزیوپاتولوژی :

نیمه اول فیزیوپاتولوژی :

 
نام درس
شماره درس
تعداد   واحد
فارماکولوژی یک
1014651
1
عفونی یک
101526
1.5
کلیه
101579
5/1
گوارش
101580
2
تنفس
101524
1
قلب
101518
1
پزشکی اجتماعی 1-5
101564
1
پاتولوژي اختصاصي 1 تئوري
101581
2
پاتولوژي اختصاصي 1 عملي
101583
1
فارماکولوژی 2
101563
2
بهداشت 4
101414
2
اعصاب1015231
اطفال
101587
1

 
جمع كل واحدها: 18 واحد
نیمه دوم فیزیوپاتولوژی:

  نيمه دوم فیزیوپاتولوژی
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
عفوني 2
101585
5/1
زنان
101526
1
خون
101522
5/1
غدد
1014513
2
روماتولوژي
1014517
1
فارماكولوژي 3
101588
1
پزشكي اجتماعي 5-2
101565
1
پاتولوژي اختصاصي 2 تئوري
101582
2
پاتولوژي اختصاصي 2 عملي
101584
1
مقدمات پزشكي تئوري
1014662
2
مقدمات پزشكي عملي
1014664
2
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
261212
2
 
جمع كل واحدها: 18 واحد
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-23 14:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ