فیزیوپاتولوژی
    
 
 
 
 
 
دستورالعمل نحوه برگزاري آزمونهای سیستم نوین ادغام در دوره فيزيوپاتولوژي دانشجویان پزشکی

بند 1: نحوه ارسال سوالات به آموزش دانشکده :
-         سوالات سه روزكاري قبل از برگزاري آزمون ، پس از غلط گيري توسط گروه مربوطه، در چهارچوب فایل پيوست، در قالب فايل word به دو صورت الف و ب به همراه كليد موقت بر روي دیسک فشرده CD رايت شود و در پاكت بصورت مهر و موم به واحد امتحانات دانشكده ارسال گردد.
-         همراه با متن سوالات، زمان پيشنهادي، تعداد سوالات و نام گروه و کلید سوالات نیز در چهارچوب فایل پيوست ذكر گردد.

توجه:
«نحوه چينش سؤالات (داخلي، پاتو، فارما، پزشكي اجتماعي و...) به عهده آموزش می باشد.»
 
بند 2: نحوه برگزاری آزمون:
-         نماينده گروه های آموزشی موظف هستند در جلسه امتحان حضور يابند.
-         زمان کل آزمون از مجموع زمانهای پیشنهادی گروههای آموزشی محاسبه می شود.
-         دانشجویانی که  منحصرا در آزمون دروس بالینی شرکت میکنند، بایستی پس از اتمام زمان تعیین شده برای درس فوق، پاسخنامه را تحویل دهند ونیازی نیست که به سایر سوالات پاسخ دهند.
-         دانشجویانی که درس بالینی مربوطه را حذف کرده اند بایستی منحصرا به سوالات دروس ادغام (فارماکولوژی، پاتولوژي و پزشكي اجتماعي) پاسخ دهند و پس از اتمام زمان تعیین شده برای دروس فوق پاسخنامه را تحویل دهند.
 
بند 3: نحوه رسیدگی به اعتراضات:
-         دانشجويان جهت مشاهده كليد امتحانات و صورت سؤالات به دفتر گروه مربوطه مراجعه مي نمايند.
-         در صورت اعتراض به كليد امتحان، دانشجويان تا یک روز کاری بعد از آزمون  فرصت دارند تا با در دست داشتن فرم اعتراض كه توسط معاونت آموزشي تهيه گرديده و در دسترس نماينده دانشجويان قرار گرفته شده است به دفتر گروه مربوطه مراجعه نمايند.
-         گروه مربوطه تا سه روز كاري پس از برگزاری آزمون فرصت دارد تا به اعتراضات دانشجويان پاسخ و كليد نهايي را بصورت مكتوب جهت تصحيح اوراق به آموزش دانشكده ارسال نمايند. بدیهی است پس از گذشت مهلت فوق آموزش اقدام به تصحیح سوالات خواهد کرد.

-         در زمان ارسال كليدنهايي بايستي به نكات ذيل توجه گردد:
1-براي هر سؤال يك گزينه درست مدنظر قرار گرفته شود.
2-در صورتي كه كليد سؤالی دو گزينه جواب درست داشته باشد بايستي آن سؤال یا حذف شود و يا نمره آن به كل دانشجويان داده شود.
3- کلید نهایی سوالات به صورت مکتوب ارسال گردد لذا ازارسال کلید ویا تغییر در کلید واعلام آن به صورت تلفنی خودداری نمایید.
 
بند 4: نحوه تصحیح سوالات:
-         پرسشنامه سوالات در انتهای آزمون توسط آموزشدانشکدهجمع آوری میگردد. بیرون بردن پرسشنامه از سالن برگزاری آزمون توسط دانشجویان تخلف محسوب میگردد.
-         پاسخنامه ها توسط واحد امتحانات آموزش دانشکده پزشکی تصحيح مي گردد. اعلام نمرات دروس باليني از نمره  20 و نمرات گروههاي فارماکولوژی، پاتولوژي و پزشكي اجتماعي به صورت تعداد سوالات درست از كل سوالات در هر بلاك مي باشد ( نمره از تعداد سوال).
-          پرسشنامه سوالات توسط آموزش معدوم مي گردد و پاسخنامه ها ي آن به گروههاي باليني جهت نگهداري ارسال مي گردد.

بند 5:نحوه اعلام نمرات:
-          ثبت و نگهداری نمرات هر بلاک و محاسبه نمره کل و اعلام نمره نهایی در سيستم سماء در دروس فارماکولوژی، پاتولوژي و پزشكي اجتماعي توسط گروه مربوطه صورت مي گيرد.
 
معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شیراز
اردیبهشت 1392
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ