جواد جاویدی (دفتر معاونت)

 

مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: مسئول دفتر معاونت 

شرح وظایف: -هماهنگ کننده ارباب رجوع با معاونین آموزشی و مدیرآموزش-هماهنگ کننده جلسات معاونین - اطلاع رسانی به گروهها و نمایندگان کلیه ورودیها در خصوص مسائل آموزشی - ارجاع و ارسال فاکس به دیگر مراکز.

- پی گیری نامه ها -جوابگویی به تلفن -همکاری در برگزاری امتحانات

شماره اتاق:303

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی 3174 

زهره طلعتی ( واحد فیزیوپاتولوژی)

 

مدرک تحصیلی: کارشناس

 

سمت: مسئول واحد فیزیوپاتولوژی

 

شرح وظایف: --برنامه ریزی جهت دروس در هر ترم با هماهنگی گروهها و نماینده دانشجویان -بررسی وضعیت دروس دانشجویان این مقطع بهنگام انتخاب واحد -بررسی وضعیت دانشجویان در دروس مقطع فیزیوپاتولوژی -بررسی وضعیت دانشجویان در دروس تئوری بالینی (استیودنتی) -بررسی وضعیت دانشجویان جهت ورود به گروههای بالینی - هماهنگی جهت برگزاری درس کلینیکال فارماکولوژی  - هماهنگی جهت امتحانات تئوری بالینی -پی گیری دریافت سؤال امتحانی از گروهها -پاسخگویی به مسائل آموزشی دانشجویان- پی گیری نمرات از گروهها - پی گیری نمرات از دانشکده های فسا و جهرم -هماهنگی جهت دانشجویان فسا و جهرم جهت شرکت در امتحانات بلاکها و تئوری بالینی-  پی گیری امور مربوط به روپوش سفید -همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

 

شماره اتاق:2-3102

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی 3175   

مژگان اسکروچی ( واحد بالینی)

 

مدرک تحصیلی: کارشناس

 

سمت: مسئول واحدبالینی

همکار مسئول : خانم محبوبه هاشم زاده

شرح وظایف: -بررسی وضعیت دانشجویان مقطع بالینی بهنگام انتخاب واحد دانشجویان (استیودنتی، اکسترنی و اینترنی) -بررسی وضعیت دانشجویان در مقاطع بالینی -معرفی دانشجویان به گروهها بصورت مستمر در هر ماه -ثبت نام و بررسی وضعیت دانشجویان جهت شرکت در امتحان پره اینترنی در شهریور و اسفندماه - پاسخگویی به مسائل تحصیلی دانشجویان در مقطع بالینی -انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان بالینی -هماهنگی و راهنمایی دانشجویان میهمان - تقسیم دانشجویان استیودنت و اینترن جهت بخشهای ارتوپدی، نوروسرجری و یورولوژی در  روتیشن بخش جراحی-کنترل آمار دانشجویان در بخشهای بالینی و گروه بندی دانشجویان در شروع استیودنتی و اینترنی دانشجویان -معرفی دانشجویان به امورمالی دانشکده جهت پرداخت حق الزحمه -همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

 

شماره اتاق:1-3102

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی 3146 

مهناز اورنگی( واحدفارغ التحصیلی)

 

مدرک تحصیلی: کارشناس

 

سمت: مسئول واحد فارغ  التحصیلی

 

شرح وظایف: -بررسی وضعیت کلی دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی -انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل -انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی -فارغ التحصیل نمودن دانشجویان رشته پزشکی با توجه به نمرات و وضعیت تحصیلی آنان - بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویانی که بصورت مستقیم بدون گذراندن تعهدات قانونی در امتحان دستیاری شرکت می نمایند (1 درصد دانشجویان) -انجام امور مربوط به برگزاری روز معرفی دانشگاه -تطبیق واحد دروس دانشجویان انتقالی در مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی - همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده -پاسخ گويي به وضعيت تحصيلي فارغ التحصيلان در صورت نياز -بررسي و ارزشيابي وضعيت دانشجويان.

 

 شماره اتاق:2-310

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی 3175 

امیر شهابی (واحد سمعی و بصری)

 

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

سمت: مسئول واحد سمعی و بصری

 

شرح وظایف: -نگهداری، سرویس تجهیزات کمک آموزشی (کامپیوتر، دیتا پروژکتور، اورهد، اسلاید پروژکتور، سیستمهای صوتی و...) مستقر در کلاسهای آموزشی (1-7) و سه سالن شهید مطهری و شریعتی و شهید رجایی -رفع مشکلات کامپیوتری احتمالی اساتید محترم آموزشی حین برگزاری کلاسهای درسی-پیگیری ایجاد فضای مناسب آموزشی (نور، صدا، گرمایش و سرمایش، نظافت، صندلی و...) -نصب و تعمیر سیستمهای کامپیوتری مربوط به بخش آموزش از جمله پرینتر، اسکنر، کامپیوتر، فکس، ....) -همکاری در انتخاب واحد دانشجویان بالاخص دانشجویان جدیدالورود-راهنمایی و پیگیری جهت نصب برنامه و نحوة استفاده از برنامه سپهر جهت اساتید محترم مشاور-همکاری در برگزاری مراسم مختلف از جمله روزبازگشایی دانشگاه  ، سمینار و همایش های مختلف، امتحانات، طراحی سوالات ارتقا و جشن دانش و پویش -پیگیری تهیه وسایل کمک آموزشی.

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی 3235 

سیده مریم مولائی (مسئول امتحانات و  امور رفاهی)

 

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

سمت: مسئول امور امتحانات و رفاهی

 همکار مسئول  : نرجس قهرمانی

شرح وظایف: - برگزاری امتحانات دروس فیزیوپاتولوژی و تئوری بالینی شامل:

-دریافت لیست دانشجویان -درج شماره صندلی بر روی پاسخنامه  و سالن های برگزاری امتحان-تهیه صورتجلسه - معرفی دانشجویان جهت شرکت در امتحانات دروس فیزیوپاتولوژی - تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان - ثبت نمرات اخذ شده دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی در دیگر دانشگاهها - گرفتن چک لیست و کارنامه و تحویل به دانشجویان - تحویل فرم های میهمانی، جابجایی، انتقالی، مرخصی تحصیلی و عدم شرکت در امتحان- صدورگواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان - تکمیل فرم های رفاهی دانشجویان (وام تحصیلی، وام ازدواج، وام مسکن و خوابگاه ) با درج معدل و تعداد واحدهای گذرانده - انجام امور رفاهی دانشجویان مانند تغذیه، روپوش -تدوین آمار با هماهنگی مدیرآموزش.

 

شماره اتاق:   2-302

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی3145 

 زهرا آقا محمدی( واحد دبیرخانه)

 

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

سمت: مسئول دبیرخانه

 

شرح وظایف: -ثبت نامه های صادره و وارده در دفتر اندیکاتور  -اسکن نامه و ارجاع نامه در اتوماسیون -تفکیک و تقسیم نامه ها به واحدهای آموزش -جوابگویی به ارباب رجوع -پیگیری و ارسال و تحویل نامه ها -ثبت نامه در اتوماسیون -گرفتن زیراکس نامه ها

شماره اتاق:   1-304

 

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی3131 

فاطمه یقطین(واحد ماشین نویسی)

 

مدرک تحصیلی: کاردان امور اداری

 

سمت: تایپیست

 

شرح وظایف: تایپ نامه (امور بالینی، فارغ التحصیلی، امور رفاهی، دستیاری، علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، معاونت آموزشی، معاونت بالینی، معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی، معاونت علوم پایه) -تایپ کتابچه علوم پایه، بالینی، دستیاری- تایپ فرم فراغت از تحصیل، قطع حقوق ، طرح یکماهه دستیاری و درج هرکدام به تفکیک در اتوماسیون-تایپ فرم فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی- تایپ لیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد، علوم پایه، بالینی-تایپ تگ دانشجویان بالینی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی-تایپ صورتجلسه های معاونت پژوهشی-تایپ صورتجلسه امتحانات دستیاری، پره اینترنی، علوم پایه-تایپ شماره صندلی امتحانات داخلی-جدول وضعیت حق التدریس مدرسین هیئت علمی و غیرهیئت علمی.

شماره اتاق:   1-304

شماره تماس: 2305884 الی 86 داخلی3131تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-8 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ