جدول دروس مقطع کارورزي (انترنی)

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد ماه

كارورزي داخلي

101553

8 واحد

2 ماه

كارورزي اتفاقات اسكرين

101554

8 واحد

2 ماه

كارورزي جراحي يك

1015291

4 واحد

1 ماه

كارورزي جراحي دو

1015292

8 واحد

2 ماه

كارورزي اطفال

101555

8 واحد

2 ماه

كارورزي زنان

101556

8 واحد

2 ماه

كارورزي روانپزشكي

1014981

4 واحد

1 ماه

كارورزي بهداشت

101557

4 واحد

1 ماه

مرخصي

101530

4 واحد

1 ماه

پايان نامه

101469

6 واحد

0

طب سرپايي يك درمانگاه داخلي

101900

4 واحد

1 ماه

طب سرپايي يك درمانگاه اطفال

101901

4 واحد

1 ماه

انتخابي طب سرپايي 2

101902

4 واحد

1 ماه

انتخابي كارورزي چشم

101903

4 واحد

1 ماه

انتخابي كارورزي ENT

101904

4 واحد

1 ماه

انتخابي كارورزي جراحي پلاستيك

101905

4 واحد

1 ماه

انتخابي كارورزي پوست

101906

4

1 ماه

انتخابي كارورزي سوختگي

101907

4

1 ماه

انتخابي كارورزي بيهوشي

101908

4

1 ماه

انتخابي كارورزي عفوني

101909

4

1 ماه

انتخابي كارورزي قلب داخلي

101910

4

1 ماه

انتخابي كارورزي اعصاب

101911

4

1 ماه

امتحان جامع پيش كارورزي

101600

0

0

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-24 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ