دریافت فایل PDF

 

 

نظام آموزشي دوره باليني

 
 
ماده 1) دوره باليني آموزش پزشكي عمومي شامل دو مقطع يا مرحله ميباشد:
    1- مقطع كارآموزي: مرحله سوم آموزش پزشكى بوده و شامل كارآموزى 1 (استيودنتى 12 ماه) و كارآموزى 2( اكسترني 12ماه) می باشد.
    2-  مقطع كارورزي (اينترني): مرحله چهارم آموزش پزشكى بوده و مدت آن 16 ماه مي باشد. لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه دانشجوى پزشكى حداقل بايد 18 ماه دوره كارورزى را بگذراند، دو درس توانبخشى و پوست عليرغم اينكه در مقطع كارآموزى 2(اكسترنى) ارائه ميگردند مشمول قوانین دوره اکسترنی می شوند ولی پیشوند کارورزی را بهمراه خود دارند.
ماده 2) حداكثر مدت مجاز تحصيل در طي مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي عمومي 5 سال مي باشد. چنانچه دانشجويي نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره باليني به دوره كارورزي راه يابد و يا نتواند در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي را به پايان برساند، درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر به مدت تحصيلي وي افزوده مي گردد، مشروط بر آنكه مدت مجاز تحصيل (حداكثر 10 سال دوره دكتراي عمومي) وي به پايان نرسيده باشد.
ماده 3) شرط ورود به مقطع كارآموزى و شروع دوره استيودنتى (كارآموزى 1) گذراندن کلیه دروس مقطع علوم پایه و دروس فيزيوپاتولوژى بر اساس آيين نامه نظام ادغام در دوره فيزيوپاتولوژى و كسب حداقل معدل 12 از دوره فيزيوپاتولوژى مى باشد. چنانچه نمرات تعدادي از دروسی كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آن شركت نموده است اعلام نشده بود، دانشجو بصورت مشروط به بخش معرفى ميشود. در صورتيكه بعد از اعلام نمرات دانشجو، ميانگين كل مرحله دوم يا فيزيوپاتولوژى به حد نصاب 12 نرسد دانشجو تا زمان جبران معدل از بخش خارج شده و حق ادامه دوره استيودنتى را نخواهد داشت. جهت آگاهى از تعداد دروس مجاز باقيمانده از دوره فيزيوپاتولوژى به "آيين نامه نظام ادغام در دوره فيزيوپاتولوژى" در پايگاه اطلاع رسانى معاونت آموزشى دانشكده پزشكى مراجعه شود.
ماده 4) شرط ورود به دوره اكسترنى گذراندن کلیه بخش هاى دوره استيودنتى مى باشد و در صورتی که دانشجو دروس تئورى بالينى باقیمانده از دروه استيودنتى را  دارد باید حداکثر تا پایان نیمه اول اکسترنی دروس را بگذراند.در صورتی که دانشجو بخش /بخش های بالینی باقیمانده از دوره استیودنتی را دارد باید بخش / بخش های باقیمانده را بگذراند و بعد از آن دوره اکسترنی خود را آغاز نماید.
تذکر 1: اگر دانشجویی شرایط شروع دوره بالینی و ورود به بخش را براساس قوانین داشته باشد ولی  درس/ دروسی از فیزیوپاتولوژی (در حد مجاز) را نگذرانده باشد،فرصت دارد تا پایان دوره استیودنتی آن را بگذراند در غیر این صورت اجازه شروع دوره اکسترنی را نخواهد داشت.
ماده 5) شرط ورود به مقطع كارورزى (اينترنى) گذراندن كليه دروس مرحله سوم پزشكى (اعم از تئورى و عملى) کسب معدل معدل كل حداقل14 و قبولى در آزمون جامع پيش كارورزى و آزمون آسكى آن مى باشد.
تذکر 1: دانشجو بايد مراحل ثبت عنوان پايان نامه و پروپوزال را قبل از آزمون جامع پیش کارورزی به تاييد معاونت پژوهشى دانشكده پزشكى برسانددر غیر اینصورت مشمول جرایم و محرومیت های مشخص شده در قوانین جاری دانشکده پزشکی خواهد شد.
           
زمان آغاز نيمسال تحصيلي و نحوه انتخاب واحد
 
ماده 6) زمان آغاز نيمسال تحصيلى به شرح زير مي باشد:
- دوره كارآموزي 1(استيودنتي): شامل دو نيمسال است كه در نيمسال اول براي ورودي مهر از بهمن ماه و براى ورودي بهمن از مردادماه و در نيمسال دوم براي ورودي مهر از مرداد ماه و ورودي بهمن از بهمن ماه مي باشد.
- دوره كارآموزي 2 ( اكسترني): شامل دو نيمسال است كه در نيمسال اول براي ورودي مهر از بهمن ماه و ورودي بهمن از مردادماه و در نيمسال دوم براي ورودي مهر از مرداد ماه و ورودي بهمن از بهمن ماه مي باشد.
- دوره كارورزي (اينترني): شامل سه نيمسال است كه در نيمسال اول براي ورودي مهر از فروردين ماه و ورودي بهمن از مهرماه و در نيمسال دوم براي ورودي مهر از مهرماه و ورودي بهمن از فروردين ماه است كه هر نيمسال تحصيلي شامل 6 ماه متوالي حضور در بخش مي باشد ودر نيمسال سوم اينترني براي ورودي مهر از فروردين ماه و ورودي بهمن از مهرماه سال بعد بوده كه شامل چهار ماه مي باشد(مجموعأ 16 ماه) .
ماده 7) انتخاب واحد دانشجويان باليني توسط واحد آموزش باليني معاونت آموزشي پزشكي عمومي طبق روتيشن هاى قرعه كشي شده برای نيمسال اول تحصیلی هرسال در خردادماه وبرای نيمسال دوم تحصیلی در آذر ماه انجام مي پذيرد. دانشجويان باليني موظفند پس از دريافت پيامك،انتخاب واحد خود را چك نمايند و در صورت مشاهده هرگونه ایراد، طبق تاريخ اعلام شده به واحد آموزش باليني جهت اصلاح انتخاب واحد خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه دانشجو عواقب ناشي از هرگونه اشكال احتمالي در انتخاب واحد برعهده دانشجوخواهد بود.
ماده 8) با توجه به اينكه اطلاع رساني انتخاب واحد به دانشجويان مقطع باليني علاوه بر پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشي پزشكي عمومي از طريق پيامك نيز مي باشد،دانشجويان موظفند در صورت تغيير شماره تلفن همراه خود، در اسرع وقت جهت اعلام شماره جديد به امور فرهنگي مراجعه نمايند.
ماده 9) با توجه به اينكه اطلاع رساني انتخاب واحد دانشجويان از طريق پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشي پزشكي عمومي نيز انجام مي پذيرد، وبا توجه به مشخص بودن زمان تقريبي انتخاب واحد (ذکر شده در ماده 7) اظهار عدم اطلاع دانشجو از زمان انتخاب واحد به دليل عدم دريافت پيامك قابل پذيرش نبوده و هيچگونه مسئوليتي بر عهده معاونت آموزشي پزشكي عمومي نخواهد بود.
ماده 10) پس از مهلت تعيين شده جهت مشاهده و اصلاح انتخاب واحد، انتخاب واحد به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود.
 
 
 
نحوه گروه بندي (تعيين روتيشن)
 
ماده 11) زمان تقريبى گروه بندي (تعيين روتيشن) در دوره باليني بسته به نيمسال ورودى دانشجويان در اواخر خرداد ماه يا اواخرآذرماه مي باشد كه توسط واحد آموزش باليني معاونت آموزشي پزشكي عمومي و با هماهنگي نماينده دانشجويان بصورت قرعه كشي ودو باردر طول دوره بالينى انجام ميپذيرد، يكى پيش از دوره كارآموزي ( به منظور تعيين روتيشن كل دوره كارآموزى كه تا انتهاى اكسترنى ادامه خواهد داشت)، دیگری پيش از دوره كارورزي [به منظور تعيين روتيشن كل دوره كارورزى (اينترنى)]
ماده 12) به منظور مشخص شدن نحوه توزيع دانشجويان در روتيشن ها، تعداد دانشجوياني كه شرايط شروع مقطع استيودنتي/ اينترنى را دارند تقسيم بر تعداد روتيشن ها ميگردد(استيودنتى 12 / اينترنى 16 ). بعنوان مثال اگر تعداد دانشجويان واجد شرايط دوره استيودنتي 60 نفر باشد تعداد دانشجويان در هر گروه 5 نفر ( 60 تقسيم بر 12 ) و اگر تعداد دانشجويان 63 نفر باشد 9 گروه 5 نفره و 3 گروه 6 نفره مي شوند.
ماده 13) پس از اعلام ليست دانشجويان واجد شرايط شركت درقرعه كشي از طريق آموزش،اسامي در اختيار نماينده دانشجويان قرار مي گيرد. دانشجويان موظفند اسامي گروه خود و اولويت روتيشن هاي درخواستي را به نماينده تحويل داده و نماينده تعداد 12 برگ اسامي دانشجويان و اولويت هاي درخواستي آنان را جهت گروه بندي به آموزش ارائه دهد. سپس طى جلسه اى با حضور دانشجويان و كارشناسان معاونت آموزشى، قرعه كشى به منظور تعيين گروهها (روتيشن ها) انجام ميگيرد. بعد از انجام قرعه كشى و مشخص شدن روتيشن، درخواست دانشجو براى تغيير روتيشن قابل قبول نخواهد بود.
ماده 14) در صورتي كه دانشجويانى وجود داشته باشند كه در هيچ گروهى جاى نگرفته باشند، پس از اتمام جلسه عمومى تعيين روتيشن، به قيد قرعه در گروههايى كه كمترين تعداد دانشجو را دارد قرار خواهند گرفت. لازم به ذكر است كه تمايل يا عدم تمايل اين دانشجويان براى ورود به يك روتيشن خاص يا تمايل يا عدم تمايل دانشجويان در يك روتيشن براى پذيرش يك دانشجو در روتيشن خود، تأثيرى در انتخاب روتيشن اين دسته از دانشجويان نخواهد داشت.
ماده 15) شركت در قرعه كشي يا تعيين روتيشن تا قبل از مشخص شدن وضعيت انتقالي / مهماني ويا قبل از اين كه دانشجو طبق قانون مجاز به شروع مقطع مورد نظر نباشد امكان پذير نيست .بديهي است بلافاصله بعد از قطعی شدن وضعيت انتقالی/مهمانی ، دانشجو به قید قرعه در روتيشن/ روتیشنهایي كه كمترين تعداد دانشجو را دارد قرار خواهد گرفت. حتي اگر دانشجو در دوره مهمانى چند ماه را با روتيشن خاصى بخش هاي باليني را گذرانده باشد ، بين روتيشن هايي كه كمترين تعداد را دارند قرعه كشي انجام خواهد شد. تمايل دانشجو به يك روتيشن خاص يا تمايل اعضاى يك روتيشن به حضور يك دانشجو تاثيري در انتخاب روتيشن نخواهد داشت.
ماده 16) نحوه تغيير گروه يا جابجايي بخش: هرگونه درخواست جهت جابجايي بخش ياتعويض روتيشن منحصرا در مورد دانشجوياني كه شرايط زير راداشته باشند و با ارائه مستندات لازم قابل بررسي است. پس از بررسي مستندات و دلايل دانشجو و موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي و تأييد شوراي معاونين دانشكده پزشكي مراتب قابل انجام است. لازم بذكر است كه درخواست تغيير روتيشن فقط در زمان انتخاب واحد بين دو نيمسال وتا پيش از پايان زمان انتخاب واحد قابل بررسي ميباشد.
1-16:به منظور شركت در آزمون پذيرش دستيارتخصصي  Z.score دانشجويان برتر از نظر امتیاز
فرمول Z.score بر اساس معدل دانشجويان يك ورودي تا پايان اكسترني و نمره امتحان پره اينترني ،محاسبه مي گردد.
    میانگین نمرات امتحان  نمره امتحان پره اینترنی             میانگین معدل افراد - معدل تا پایان اکسترنی
                                                +                                                                             
         انحراف معیار نمرات امتحان پره اینترنی                                   انحراف معیار معدل افراد                                                                     
                                                                                                      
لازم بذكر است كه بر اساس استعلام انجام شده از معاونت آموزشي وزارتخانه، و پاسخي كه طي نامه شماره 4470/505/د مورخ 28/10/1392 براي دانشگاه ارسال شده است، Z-score هر ورودي (مهر و بهمن) بصورت مستقل محاسبه شده سپسدر بين مجموع فارغ التحصيلان بازه زماني مربوطه مقايسه ميگردد. با توجه به مقررات موجود دانشگاههايي كه تعداد فارغ التحصيلان آنان در بازه زماني تعيين شده كمتر از 200 نفر و بيشتر از 149 نفر باشد، مي توانند دو نفر رتبه اول، دونفر بعنوان رتبه دوم و دو نفر بعنوان رتبه سوم معرفي نمايند و دانشگاههايي كه كمتر از 150 نفر فارغ التحصيل تا تاريخ تعيين شده داشته باشند، مجاز به معرفي يك نفر بعنوان 1% رتبه اول، يك نفر بعنوان 1% رتبه دوم و يك نفر بعنوان 1% رتبه سوم مي باشند.
2-16:درخواست تغییر روتیشن یا جابجایی بخش به منظور حضور در المپيادهاى علمى، ورزشى و فرهنگى دانشگاهى (با ارائه نامه از معاونت يا اداره مربوطه در دانشگاه)
3-16:دانشجويان متأهل ، خواهر يا برادر در صورتي كه با همسر ، خواهر و برادر خود هم ورودي باشند مي توانند در يك روتيشن قرار گيرند. اگر تأهل بعد از گروه بندي صورت بگيرد، در صورت درخواست زوج جهت قرار گرفتن در يك روتيشن،بديهي است كه هر دو نفر (زوج) در روتيشني كه تعداد دانشجوي كمتري دارد قرار مي گيرند. در صورت مساوي بودن تعداد در دو روتيشن ، قرعه كشي انجام خواهد شد. بديهي است اين تغيير در زمان انتخاب واحد امكان پذير مي باشد. اگر تأهل قبل از گروه بندي صورت گرفته باشد تغيير گروه (روتيشن) امكان پذير نيست.
4-16:  درخواست جابجايي روتيشن بصورت ضربدرى فقط با دانشجوي ديگرهم ورودي (كه از نظر نيمسال ورود نيز همسان باشند) و صرفأ در زمان انتخاب واحد قابل بررسي است و فقط يك بار در طول دوره باليني قابل انجام است. بعنوان مثال جابجايى روتيشن دانشجوي ورودي مهر 89 با دانشجوي بهمن 89 يا بالعكس قابل انجام نخواهد بود.
5-16: درخواست دانشجويانى كه وضعيت جسمى نامناسبى دارند با ارائه گواهى پزشكى قابل بررسى خواهد بود.
6-16: درخواست جابجايى بخش به منظور سفر حج عمره يا تمتع نيز قابل بررسى ميباشد.
ماده 17) درخواست دانشجو جهت تعويض روتيشن با توجيه تعديل تعداد افراد ( حتي در صورت رضايت هم روتيشني ها) در يك روتيشن، قابل قبول نخواهد بود.
ماده 18) با توجه به اينكه مرخصي فرصت پايان نامه (طبق روتيشن كارورزي دانشجو) جزء مدت تحصيلي دانشجو محسوب مي شود، درصورت موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي، دانشجو مجاز به گذراندن درس ناتمام در اين ماه خواهد بود .قابل ذكر است كه تعويض و جابجايي فرصت پايان نامه با درس ديگرغیر از مواردی که در ماده 16 ذکر شده امكان پذير نخواهد بود .گذراندن درس ناتمام در ماه فرصت پايان نامه موجب فارغ التحصيلي زودتر از موعد دانشجو نخواهد شد.درس ناتمام درسي است كه نمره آن در سيستم سما ناتمام گزارش شده باشد.
  
 
حضور و غياب
 
ماده 19) حضور در تمامي جلسات كلاس هاي تئوري و بخش هاي باليني و درمانگاه (بر اساس برنامه تعيين شده از سوي گروه هاي آموزشي مربوطه) در دوره كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو به منزله غيبت خواهد بود.
ماده 20) حضور دانشجو در جلسه معارفه كه در ابتداي شروع هر بخش از طرف گروههاي آموزشي جهت آشنايي دانشجويان با برنامه ها و قوانين آموزشي گروه برگزار مي گردد الزامي است و درصورت غيبت غيرموجه گروه آموزشي مربوطه مي تواند از نمره پايان درس دانشجو كسر نمايد.
ماده 21) حضور دانشجو در روز اول بخش الزامي است و گروههاي باليني موظف مي باشند دانشجويانى (اكسترن و اينترن) كه در روز آخر بخش كشيك هستند را حداكثر تا ساعت 8 صبح آزاد نمايند. بديهي است ارائه گواهي توسط رزيدنت يا اتندينگ بخش به منظور موجه كردن تأخيردانشجو در راند بخش جدید تخلف محسوب مي شود.
ماده 22) غيبت در دروس كارآموزي و كارورزي كه بصورت يكماهه ارائه مي گردند بصورت زير ميباشد. بخش هاي مشمول اين ماده عبارتند از: کلیه دروس اكسترني ، كارورزي بهداشت ، كارورزي روانپزشكي وكارورزي طب سرپايي 1و 2.
1-22: غيبت موجه سه روز و كمتر از سه روز در يك ماه: با ارائه مستندات قابل قبول، در صورت موافقت استاد مربوطه وسپس معاون آموزشي يا مدير گروه تاثيري روي نمره يك ماهه دانشجو نداردو نیازی به موافقت معاونت آموزشی دانشکده نیز ندارد.
2-22: غيبت موجه بيش از سه روز در يك ماه: با ارائه مستندات قابل قبول و با تشخيص استاد بخش و در صورت موافقت معاون آموزشي يا مديرگروه و سپس تأييد معاونت آموزشي پزشكى عمومى دانشكده درس دانشجو حذف مي گردد ودانشجو بايد نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن الزاماٌ در انتهاي همان مقطع (استیودنتی،اکسترنی يا كارورزي) اقدام نمايد.قابل ذكر است كه در غيبت موجه بيش از 3 روز در درسهاي يكماهه، دانشجو بايد كل يكماه را تكرار نمايد. درس كارورزي جراحي يك از اين قانون مستثني بوده و مشمول قوانين درسهاي 2 ماهه و بيشتر ميشود.
3-22:غيبت غير موجه سه روز و كمتر از سه روز در يك ماه:
- به ازاء يك روز غيبت غيرموجه 2 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
- به ازاء دو روز غيبت غيرموجه 4 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
- به ازاء سه روز غيبت غيرموجه 6 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
4-22: غيبت غير موجه بيش از سه روز در يك ماه: نمره نهايي دانشجو در آن درس صفر گزارش مي گردد و دانشجوبايد نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن، الزاما در انتهاي همان مقطع (استیودنتی،اکسترنی يا كارورزي) اقدام نمايد.
تبصره - با توجه به حساسيت غيبت دانشجو در تعطيلات عيد نوروز، در صورتي كه گروه تشخيص دهد كه غيبت دانشجو غيرموجه ميباشد ضمن ثبت نمره صفر براي آن درس و معرفي به كميته انضباطي، دانشجو ملزم به تكرار يك ماه از آن درس مي باشد. شايان ذكر است كه در تعطيلات عيد، غيبت غير موجه يك روز يا بيشتر يا حتي در يك كشيك نيز شامل مورد فوق مي شود.
ماده 23) غيبت در دروس كارآموزي و كارورزي كه بصورت دو ماهه يا بيشتر ارائه مي گردندبه شرح زير مي باشد. بخش هاي مشمول اين ماده عبارتند از: كليه دروس استيودنتي، كارورزي جراحي 1 و 2،كارورزي اطفال،كارورزي داخلي،كارورزي اتفاقات واسكرين،كارورزي زنان.
1-23:  غيبت موجه سه روز و كمتر از سه روز در يك ماه: با ارائه مستندات قابل قبول، پس از اخذ موافقت استاد مربوطه و در صورت موافقت مدير يا معاون آموزشي گروه تاثيري روي نمره دانشجو ندارد.
2-23: غيبت موجه بيش از سه روز در يك ماه: با ارائه مستندات قابل قبول و با تشخيص استاد بخش و در صورت موافقت مدير يا معاون آموزشي گروه و تكميل فرم مرخصي و هماهنگي و تاييد معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده، نمره نهايي دانشجو در آن درس بصورت ناتمام گزارش مي گردد و پس از تكرار بخش در انتهاي همان مقطع (كارآموزي 2،1يا كارورزي) به شرح ذيل، نمره دانشجو از مجموع بخشهاي گذرانده محاسبه و گزارش مي گردد:
- غيبت موجه بين 3 تا 15 روز : 15 روز تكرار بخش (بشرط آنكه بخش 15 روزه در گروه آموزشي مربوطه جهت دانشجو درآن مقطع تعريف شده باشد).
- غيبت موجه بين 16 تا 30 روز (يا 31 روز): يك ماه تكرار بخش
3-23:غيبت غير موجه سه روز و كمتر از سه روز در يك ماه:
- به ازاء يك روز غيبت غيرموجه (در بخش 15 روزه يا يكماهه) 2 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
- به ازاء دو روز غيبت غيرموجه (در بخش 15 روزه يا يكماهه) 4 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
- به ازاء سه روز غيبت غيرموجه (در بخش 15 روزه يا يكماهه) 6 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
4-23: غيبت غير موجه بيش از سه روز در يك ماه: نمره دانشجو در آن بخش ( بخش 15 روزه يا يكماهه) كه غيبت نموده است صفر در نظر گرفته شده و نمره دانشجو در پايان درس مربوطه بصورت ناتمام ثبت مي گردد و دانشجو موظف مي باشد در پايان همان مقطع ضمن هماهنگي قبلي با واحد آموزش باليني دانشكده پزشكي ، با معرفي معاونت آموزشي پزشكي عمومي به گروه مربوطه مراجعه و آن را بگذراند و پس از تكرار بخشي كه دانشجو در آن نمره صفر اخذ نموده، نمره نهايي دانشجو از ميانگين مجموع نمرات بخش هاي گذرانده و نمره صفر مربوط به بخشي كه غيبت غير موجه داشته محاسبه و ثبت مي گردد.
تبصره- با توجه به حساسيت غيبت دانشجو در تعطيلات عيد نوروز، در صورتي كه گروه تشخيص دهد كه غيبت دانشجو غير موجه ميباشد، ضمن ثبت نمره صفر براي آن درس و معرفي به كميته انضباطي، دانشجو ملزم به تكرار يك ماه از آن درس مي باشد. شايان ذكر است كه در تعطيلات عيد غيبت غير موجه يك روز يا بيشتر يا حتي در يك كشيك نيز شامل مورد فوق مي شود. لازم بذكر است كه در طول تعطيلات عيد نوروز حضور كليه دانشجويان اعم از كشيك و غير كشيك در راندهاي صبح الزامي است.
ماده 24) غيبت در دروس نظري كه در طول دوره كارآموزي يا كارورزي ارائه مي گردند (مانند دروس تئوري باليني كه در طول گذراندن بخش ارائه مي شوند و دروس تئوري چشم، توانبخشي، بيهوشي، راديولوژي، پوست،ENT ، ،پزشكي اجتماعي، كلينيكال فارماكولوژي، پزشكي قانوني و...) علاوه بر قوانين مربوط به دروس نظري، تابع قوانين حضور و غياب در بخش هاي باليني ( قوانين فوق الذكر) نيز مي باشند. جهت اطلاع بيشتر به قوانين دروس تئوري باليني در سايت آموزش دانشكده پزشكي مراجعه شود.
 
  
نحوه كشيك كارآموزان و كارورزان
 
ماده 25)حضور در كشيك هاي بخش به تعداد تعيين شده و انجام وظايف محوله به نحو احسن و با احساس مسئوليت پذيري توسط كارآموز و كارورز الزامي است.
ماده 26) هيچ يك از كشيك هاي دوران كارآموزي و كارورزي به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي قابل واگذاري به ساير همكاران نمي باشد. در صورت بروز بيماري و يا عذر موجه، كارآموز يا كارورز مي تواند پس از كسب اجازه از دستيار ارشد بخش،كشيك خود را با ساير همكاران هم دوره خود در همان بخش تعويض نمايد. بديهي است در صورت مشاهده تخلف، مراتب از طريق كميته انضباطي پيگيري خواهد شد.
ماده 27) در صورت غيبت غيرموجه يا ترك كشيك توسط دانشجوي كشيك، علاوه بر تكرار بخش در پايان دوره، مراتب از طريق كميته انضباطي نيز پيگيري خواهد شد.
ماده 28) تنظيم برنامه كشيك موظفي به نحوي كه 2 كشيك پشت سرهم باشد ازنظر قوانين آموزشي غير قابل قبول مي باشد.در موارد اضطراري که دانشجوی كشيك روز بعد در بخش حضور نداشته باشد، در صورت صلاحديد گروه دانشجوي كشيك شب قبل موظف به گذراندن كشيك موظفي مي باشد.
ماده 29) سقف تعداد كشيك در ماههاي 30 روزه و كمتر، ده كشيك در ماه و در ماههاي بيشتر از 30 روز، يازده كشيك در ماه مي باشد. بنابراين در صورت كافي بودن تعداد دانشجو اختصاص دانشجوي OT جهت كشيك بخش در ماههاي بيش از 30 روز قابلپذيرش نمي باشد.
ماده 30) حداقل تعداد كشيك در گروه هاي آموزشي داخلي، مغز و اعصاب، قلب و عروق، جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي، نروسرجري، كودكان، زنان و زايمان، هشت كشيك در ماه مي باشد. در ديگر گروه هاي آموزشي مدير گروه بر اساس تعداد بيمار، تعداد فراگيران، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي گروه، حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند.
ماده 31) دانشجوياني كه بيماريهاي خاص دارند و يا دچار آسيب در ضمن گذراندن بخش هاي باليني مي شوند، در صورتي كه توانايي حضور در بخش و كشيك هاي بخش را ندارند مي بايست از مرخصي استفاده نمايند. در غير اينصورت عدم حضور دانشجوي بيمار در كشيك موظفي و يا حضور دانشجوي OT در كنار دانشجوي بيمار از نظر قوانين آموزشي مورد پذيرش نمي باشد.
ماده 32) هر زمان شروع ماه آينده در روز جمعه يا روزهاي تعطيل تقويم باشد، پس از اعلام معاونت آموزشي دانشكده پزشكي روز يا روزهاي اول ماه آينده در برنامه آموزشي ماه قبل محسوب مي گردد و روز يا روزهاي افزوده شده بعنوان روزكاري در برنامه آموزش دانشجويان مي باشد و سقف كشيك تا 11 روز افزايش مي يابد.
ماده 33) گروه هاي آموزشي مي توانند برنامه كشيك موظفي دانشجويان را به نحوي برنامه ريزي نمايند كه دانشجويان اكسترن در يك يا چند كشيك دانشجويان اينترن را همراهي نمايند. برنامه ريزي بايد به گونه اي باشدكه تعدادكشيك ها از سقف كشيك موظفي ذكرشده در آيين نامه فراتر نرود. لازم به ذكر است كه در صورت همراهی اکسترن با اینترن در یک کشیک ، تقسيم زمان كشيك بين دانشجوي اكسترن و اينترن تخلف محسوب شده و قابل پيگيري مي باشد.
ماده 34) زمان پايان كشيك جهت دانشجويان استيودنت خانم در بيمارستان حضرت زينب(ع) به علت بعد مسافت، ساعت 8:30 شب مي باشد. در بقيه بيمارستان ها وبخش هاي آموزشي پايان زمان كشيك جهت كليه دانشجويان استيودنت ساعت 10 شب مي باشد.
 
   
 
مرخصي دانشجويان در دوره باليني
 
ماده 35) كليه دانشجويان استيودنت ( اعم از ورودي مهريا بهمن) هفت روز آخر تير ماه و هفت روز آخر دي ماه مرخصي عمومي خواهند بود. بديهي است كليه گروه هاي آموزشي موظفند تمامي امتحانات دروس / بخش را تا قبل از زمان مرخصي براي هر دو ورودي برگزار نمايند.لازم به ذكر است كه امكان انتقال تاريخ امتحان به ماه بعد از تعطيلات وجود ندارد و گروه هاي آموزشي موظفند امتحانات را تا قبل از شروع تعطيلات برگزار نمايند.
تبصره: دانشجويان مهمان در مقطع استيودنتي مي توانند همانند دانشجويان استيودنت از مرخصي عمومي استفاده نمايند.
ماده 36) تمامي دانشجويان اكسترن ورودي مهر، هفت روز آخر تيرماه و دانشجويان اكسترن ورودي بهمن، هفت روز آخر دي ماه مرخصي عمومي خواهند بود. بديهي است كه گروه هاي آموزشي موظف مي باشند كليه امتحانات دروس / بخش را تا قبل از زمان مرخصي براي هر دو ورودي برگزار نمايند.
تبصره 1: دانشجويان مهمان در مقطع اكسترني در صورتي كه شش ماه متوالي دوره اكسترني خود را در دانشكده پزشكي شيراز گذرانده باشند مي توانند با ارائه درخواست به معاونت آموزشي پزشكي عمومي تقاضاي مرخصي نمايند تا در صورت موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي از مرخصي استفاده نمايند.
تبصره 2:تعداد کشیک دانشجوياني كه 7 روز آخر را به مرخصي مي روند بر اساس 23 يا 24 روزتنظیم میگردد نه بر اساس 30 یا 31 روز.  در 7 روز آخر آن ماه نيز دانشجوياني كه مشمول مرخصي نبوده اند موظفند وظايف معمول خود را انجام دهند به گونه اي كه تعداد كشيك ها فراتر از 3 كشيك براي هر نفر نشود.
ماده 37) در هر يك از مراحل سوم [كارآموزي 1و 2 (استيودنتي و اكسترني)] و چهارم [كارورزي (اينترني)] آموزش پزشكي عمومي، دانشجو مي تواند با موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده درخواست مرخصي نيمسال را ارائه دهد. دانشجو ميتواند حداكثر تا سقف 6 ماه متوالي (با احتساب در سنوات تحصيلي) از مرخصي استفاده نمايد. دانشجو بايد شخصا جهت اخذ مرخصي تحصيلي (نيمسال) به واحد آموزش باليني معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده مراجعه و نسبت به حق استفاده از مرخصي (ازلحاظ مقررات آموزشي) اطمينان حاصل نموده و سپس فرم تقاضا نامه را تكميل نمايد.
ماده 38) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط ومقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ماده 39 ) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي آنها به تاييدشوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ماده 40 ) تصميم گيري در مورد درخواست مرخصي سه روزكاري و كمتر بر عهده گروه مي باشد. درخواست حداكثر سه روز مرخصي در شرايطي است كه مرخصي موجه باشد و گروه نيز با درخواست دانشجو موافقت كند . در صورت عدم موافقت گروه دانشجو نمي توانداز مرخصي استفاده نمايد. در صورت موافقت گروه با مرخصي ، دانشجو مي بايست كليه وظايف محوله خود در بخش را به هم گروهي هاي خود تفويض نمايد تا در روند درمان بيماران اختلالي رخ ندهد.
ماده 41 ) تصميم گيري در مورد درخواست مرخصي بيشتر از سه روزكاري براساس فلوچارت پيوست نيازمند تاييد معاونت آموزشي پزشكي عمومي وتمديد دوره دانشجو مي باشد. ميزان تمديد دوره همانند غيبت موجه ميباشد كه در ماده های  22 و 23 ذكر شده است. مرخصي بيش از 3 روز در هر صورتي تكرار بخش را در پي خواهد داشت. مرخصي اضطراري بيش از سه روز در دوره باليني جزء مدت تحصيلي (سنوات)محسوب مي گردد. نحوه رسيدگي به مرخصي بستگي به زمان درخواست مرخصي از سوي دانشجو داردکه بشرح زیر می باشد:
1-41:تقاضاي مرخصي پیش از روز 25 ام ماه قبل از آغاز بخش: در صورت ارائه تقاضاي مرخصي تا قبل از روز 25 ام ماه قبل از شروع بخش، مورد در معاونت آموزشي پزشكي عمومي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت كافي بودن تعداد دانشجو با درخواست مرخصي موافقت خواهد شد و نيازي به مراجعه دانشجو به گروه نميباشد. در صورت عدم اطمينان از كافي بودن تعداد دانشجو تصميم گيري بر عهده گروه بوده و دانشجو ميتواند درخواست خود را پس از 25 ام ماه قبل از شروع بخش به گروه ارائه دهد(بند 2-93) (فلوچارت پيوست)
2-41:تقاضاي مرخصي از روز 25 ام ماه قبل از آغاز بخش و پس از آن: درصورت معرفي دانشجو به گروه آموزشي (از25ام ماه قبل از شروع بخش به بعد)،دانشجو بايد جهت اخذ مرخصي ابتدا از طريق گروه آموزشي مربوطه اقدام نموده و پس از كسب موافقت گروه و تاييد فرم "مرخصي اضطراري بيش از سه روز" توسط گروه، جهت تاييد نهايي مرخصي به معاونت آموزشي پزشكي عمومي مراجعه نمايد.
لازم بذكر است كه پس از كسب موافقت مدير يا معاون آموزشي گروه و تكميل فرم مرخصي و هماهنگي و تاييد معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده، مدت باقيمانده از آن بخش (دو ماه يا سه ماه) ادامه يافته و نمره نهايي دانشجو در آن درس بصورت ناتمام گزارش مي گردد و دانشجو موظف به گذراندن مابقي بخش مربوطه، الزاما در انتهاي همان مقطع (استيودنتي، اكسترني  یاكارورزي)و با معرفي معاونت آموزشي پزشكي عمومي مي باشد.
ماده 42) روز/روزهاي تعطيل در فاصله مرخصي ، جزو روزهاي مرخصي دانشجو محسوب نخواهد شد.
ماده 43) در صورتي كه دانشجو در كل دوره استيودنتي و اكسترني بعلت مرخصي بيش از دو ماه از آزمون جامع پيش كارورزي عقب بيفتد، عواقب ناشي از مرخصي بر عهده دانشجو مي باشد.
ماده 44) درصورتي كه دانشجو درخواست مرخصي يا جابجايي بخش جهت سفر حج(عمره / تمتع) داشته باشد، درخواست دانشجو مورد بررسي قرارخواهد گرفت . با توجه به اين كه مرخصي دانشجو بيش از 3 روز مي باشد ، دانشجو مي بايست مرخصي خود راجبران نمايد كه نحوه جبران مرخصي تابع آيين نامه آموزش دوره باليني و قوانين غيبت موجه و مرخصي مي باشد.
ماده 45) مرخصي در طب سرپايي تابع قوانين كميته طب سرپايي دانشكده پزشكي است. جهت اطلاع بيشتر به پايگاه اطلاع رساني كميته طب سرپايي دانشكده پزشكي مراجعه فرمائيد. نحوه جبران مرخصي در درس طب سرپايي 1 و 2 تابع قوانين درسهاي يكماهه مي باشد.
ماده 46) درصورتي كه دانشجو درخواست مرخصي جهت حضور در المپياد هاي علمي/ ورزشي /فرهنگي دانشگاه و يا ارايه مقاله دركنگره ها را داشته باشد، دانشجو مي بايست درخواست خود را با ارايه مستندات مربوطه به معاونت آموزشي پزشكي عمومي تحويل دهد.درصورت كافي بودن مستندات و هم چنین موافقت معاون آموزشي پزشكي ، تصمیم گیری در مورد تکرار دوره و نحوه برخورد با مرخصی بر عهده معاون آموزشي پزشكي عمومی می باشد.
 
 ارزيابي پيشرفت تحصيلي
 
ماده 47) ارزيابي دانشجو در دوره هاي كارآموزي و كارورزي باليني با توجه به موارد زير انجام مي پذيرد:
انجام وظيفه براساس شرح وظايف دانشجو (استيودنت، اكسترن/ اينترن)
رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئونات پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.
حضور مرتب و تمام وقت در بخش، حضور در كلاسهاي مربوطه و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي از طرف گروه آموزشي.
دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش مربوطه از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران.
افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارآموزي و كارورزي.
شركت در امتحان پاياني كتبي و مهارتي بخش و كسب نمرات لازم.
ماده 48) معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره نهائي هر درس است كه شامل ارزيابي كلي دانشجو در بخش/بخش ها و امتحان كتبي و عملي پايان درس مي باشد و به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي شود.
ماده 49) حداقل نمره قبولي(نمره نهايي) در كليه دروس دوره كارآموزي و كارورزي اعم از كليه بخش ها و دروس نظري (تئوري باليني) مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي عمومي، 12 مي باشد. حداقل ميانگين مرحله سوم( معدل كل دوره استيودنتي و اكسترني) جهت شركت در آزمون جامع پيش كارورزي 14 و حداقل ميانگين مرحله چهارم (معدل كل دوره اينترني) جهت فارغ التحصيلي 14 مي باشد.
ماده 50 ) در دروس كارآموزي يا كارورزي كه بصورت دو ماهه يا سه ماهه ارائه مي گردند، چنانچه دانشجو در هر بخش (بخش 15 روز يا يك ماهه) حدنصاب نمره قبولي 12 را كسب ننمايد، موظف به تكرار آن 15 روز / يك ماه مي باشد. در اينصورت گروه آموزشي مربوطه نمره كارآموزي يا كارورزي دانشجو را ناتمام گزارش مي نمايد تا معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده در پايان همان مقطع مربوطه (استیودنتی،اکسترنی يا كارورزي)، دانشجو را جهت تكرار بخش ( 15 روز/ ماه هايي كه نمره زير 12 كسب كرده است) معرفي نمايد. گروه آموزشي پس از اتمام دوره، نمره نهايي دانشجو را با لحاظ كردن نمره زير 12 به اين معاونت اعلام مي نمايد.
ماده 51 ) براساس مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 13/2/88در صورتيكه دانشجو درطول تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممكن در آن درس نمره 16 و بالاتر را اخذ نمايد، پس از درخواست كتبي دانشجو و بررسي ، نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد. تعداد موارد مجاز استفاده از آن در كل دوره دكتري عمومي پزشكي تا سقف چهار بار مي باشد.لازم بذکر است که این قانون شامل موارد گفته شده در ماده 50 نمی باشد.
ماده 52 ) نحوه جبران معدل: ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از 14 كمتر باشد.دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد،در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي تواند درس ها یا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 14 آورده است تكرار كند، در غير اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت. بديهي است كه نمرات دروس تكرار شدهاضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد. اخذ دروس فوق الذكر با ارائه تقاضاي كتبي و موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي امكان پذيرخواهد بود.
ماده 53 ) در صورتي كه دانشجو درس ها و بخش هاي با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك از مراحل سوم وچهارم دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نموده و نمرات بالاتر از 14 كسب كرده و ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مي توانند مجددا همان درس ها و بخش ها را عليرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود. بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله محسوب خواهد شد.
ماده 54 ) در صورتي كه دانشجويي، تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتر از 14 آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حدنصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا بخش ملاك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبلا نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددا آن درس يا بخش را تكرار نمايد.
ماده 55 ) دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل دوره را جبران نمايد، در صورتيكه ميانگين كل نمرات درس هايي كه تا قبل از آزمون جامع پيش كارورزي گذرانده حداقل 10 باشد، طبق دستورالعمل مربوطه مي تواند به رشته ديگري در مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته بدهد.
 
 
  
 
آزمون جامع پيش كارورزي
 
ماده 56 ) آزمون جامع پيش كارورزي دو بار در سال و بطور معمول دراواسط شهريور ماه و اواسط اسفند ماه هر سال با اعلام از طرف سازمان سنجش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي برگزار مي گردد.
ماده 57 ) تعداد دفعات مجاز شركت در آزمون جامع پيش كارورزي 3 نوبت مي باشد و غيبت غيرموجه در آزمون جامع به منزله يك نوبت شركت در آزمون مي باشد. دانشجويي كه به علت مردودي مكرر در آزمون جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم گردد در صورتيكه ميانگين كل نمرات درس هايي كه تا قبل از آزمون جامع پيش كارورزي گذرانده حداقل 10 باشد، طبق دستورالعمل مربوطه مي تواند به رشته ديگري در مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته بدهد.جهت اطلاع از منابع آزمون جامع و شرايط قبولي به پايگاه اطلاعي رساني دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي مراجعه شود.
ماده 58 ) شرط شركت در آزمون جامع، موفقيت و كسب نمره قبولي از كليه بخش هاي باليني و دروس نظري مرحله سوم آموزش پزشكي عمومي ( كارآموزي استيودنتي، دروس تئوري باليني، كارآموزي اكسترني و دروس كلينيكال فارماكولوژي و پزشكي قانوني و درس پزشكي مبتني برشواهد و...) و اخذ حداقل ميانگين كل 14 در مرحله سوم آموزش پزشكي عمومي و تأييديه معاونت پژوهشي دانشكده در ارتباط با امور پايان نامه مي باشد.
ماده 59 ) چنانچه نمرات تعدادي از دروس يا بخش هايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آن شركت نموده است در زمان معرفي به آزمون جامع اعلام نشده بود، دانشجو بصورت مشروط در اين آزمون شركت مي نمايد. در صورتيكه بعد از اعلام نمره دانشجو در آن درس تئوري يا بخش باليني كارآموزي مردود شده باشد و يا با احتساب آن درس/دروس، ميانگين كل مرحله سوم به حد نصاب 14 نرسد، عليرغم قبولي در آزمون جامع، نتيجه آزمون لغو مي گردد. در صورت لغو نمره آزمون جامع، آن آزمون جزء دفعات مجاز شركت در آزمون محاسبه نخواهد گرديد و تا كسب نمره قبولي در درس/ دروس نظري يا بخش/ بخش هاي كارآموزي مردودي و كسب ميانگين لازم (نمره 14 )، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي بصورت مشروط نخواهد داشت.
ماده 60 ) با توجه به اهميت ارزيابي مهارت هاي عملي دانشجويان براساس مصوبه پنجمين نشست دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي، هر دانشجو موظف به شركت در دو آزمون جامع آسكي ميباشد. مرتبه اول بلافاصله روز بعد از آزمون جامع پيش كارورزي و قبل از شروع دوره انترني (آزمون جامع آسكي پيش كارورزي) و مرتبه دوم در زمان فارغ التحصيلي دانشجو (آزمون جامع آسكي فارغ التحصيلي). افراد حائز شرايط قبولي با دريافت گواهي قبولي از مركز مهارت هاي باليني دانشگاه و احراز ساير شرايط مي توانند فارغ التحصيل گردند. دانشجوياني كه نمره قبولي در اين آزمون ها را كسب ننمايند (نمره 12 ) طبق آيين نامه آزمون هاي جامع آسكي پيش كارورزي و فارغ التحصيلي عمل مي شود.
ماده 61 ) طبق ماده 6 آئين نامه روش هاي ارزيابي صلاحيت باليني كارآموزان و كارورزان در پنجمين نشست شوراي آموزش پزشكي عمومي، شركت در آزمون ارزيابي مهارت هاي باليني پايان دوره كارآموزي براي شروع دوره كارورزي الزامي است.
ماده 62 ) طبق ماده 7 آئين نامه روش هاي ارزيابي صلاحيت باليني، جهت فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي كه از مهرماه 1388 به بعد كارآموزي خود را شروع مي نمايند، علاوه بر موارد برنامه دوره دكتري پزشكي عمومي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، قبولي در آزمون ارزيابي مهارت هاي باليني پايان دوره كارورزي الزامي است.
ماده 63 ) به منظور كسب صلاحيت باليني، در صورت عدم قبولي دانشجو در آزمون ارزيابي مهارت هاي باليني پيش كارورزي يا پايان دوره كارورزي، دانشجو ملزم به شركت مجدد در آزمون و يا گذراندن يك دوره تكميلي مي باشد. تصميم گيري در مورد شركت مجدد دانشجو در آزمون و يا گذراندن يك دوره تكميلي متناسب با نتايج آزمون بوده و توسط معاونت آموزش پزشكي عمومي و با هماهنگي با مركز مهارتهاي باليني دانشگاه انجام خواهد شد. مدت زمان دوره تكميلي جزء سنوات تحصيلي محسوب نمي شود و در كارنامه دانشجو درج نخواهد شد.
 
  
 
قوانين فارغ التحصيلي
 
ماده 64 ) دانشجويي كه كليه واحد هاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل شناخته مي شود.
ماده 65 ) زمان فارغ التحصيلي دانشجو بعد از احتساب كليه بخش هاي باليني گذرانده همراه با احتساب ماههاي مرخصي اخذ شده در كل دوره باليني ميباشد. بدين صورت كه اگر دانشجو از 15 روز الي چندماه مرخصي گرفته باشد ويا تكرار دوره شده باشد، به همان ميزان زمان فارغ التحصيلي به تعويق خواهد افتاد.
ماده 66 ) درصورتي كه دفاع از پايان نامه پس از اتمام بخش ها/دروس باشد، زمان فارغ التحصيلي روز دفاع از پايان نامه خواهد بود. لازم به ذكر است مادامي كه دانشجو مراحل مربوط به پايان نامه را در معاونت پژوهشي به اتمام نرسانده باشد فارغ التحصيل اعلام نخواهد شد.
ماده 67 ) گذراندن درس ناتمام در ماه فرصت پايان نامه موجب فارغ التحصيلي زودتر از موعد دانشجو نخواهد شد.
ماده 68 ) درخواست دانشجو مبني بر اعلام زودتر از موعد نمرات يا تاريخ فارغ التحصيلي به هر دليلي (شروع طرح، شروع دوره دستياري، پذيرش از دانشگاه هاي خارج از كشور، شروع سربازي و...) خلاف مقررات آموزشی بوده و قابل پذيرش نخواهد بود.
 
  
 
آيين نامه دانشجويان مهمان در بخش هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
ماده 69 ) درخواست مهماني در بخش هاي باليني زماني قابل بررسي خواهد بود كه تا بيستم ماه قبل از شروع بخش به دست معاونت آموزشي دانشكده پزشكي رسيده باشد. بديهي است درصورتي كه درخواست رسمي مهماني از دانشگاه مبدا پس از بيستم ماه به معاونت آموزشي پزشكي عمومي ارسال گردد، براي ماه پيش رو قابل بررسي نخواهد بود.
ماده 70 ) فقط در صورتي كه درس مورد درخواست (اعم از تئوري يا عملي) از نظر تعداد واحد ، مطابق با نظام آموزشي دانشكده پزشكي شيراز باشد، درس مربوطه به دانشجو ارائه مي گردد . ارائه درخواست هايي كه مغايرت با نامه رسمي دانشگاه مبدا داشته باشد و يا باسيستم آموزشي دانشكده پزشكي شيراز مطابقت نداشته باشد مورد مخالفت قرارخواهد گرفت. به عنوان مثال دروسي همانند كارورزي داخلي و اطفال فقط به صورت دوماهه ارائه مي گردد و امكان گذراندن دوره هاي فراتر از دو ماه وجود نداردويا دروسي همانند اتفاقات واسكرين كه فقط به صورت دوماهه ارائه مي گردد، انتخاب واحد يك ماهه نخواهند داشت.
ماده 71 ) امكان ارائه همزمان دروس فيزيوپاتولوژي و دروس باليني به دانشجوی مهمان وجود ندارد.
ماده 72 ) درخواست ميهماني در دوره اكسترني زمانی قابل بررسی خواهد بود که دانشجو بخش های دوره استیودنتی را گذرانده باشد. درخواست هاي ميهماني در دوره اكسترني در مورد بخش هاي كارآموزي داخلي 2، كارآموزي اطفال 2، نورولوژي و قلب مورد موافقت قرار نخواهد گرفت؛ مگر اينكه دانشجو حداقل دو بخش از دوره استيودنتي خود را بصورت كامل در شيراز گذرانده باشد. با توجه به نزدیک بودن نظام آموزشی درخواست مهماني از دانشگاههاي جهرم و فسا در مورد تمامي بخش هاي اكسترني قابل بررسي مي باشد.
ماده 73 ) درخواست هاي مهماني در بخش هاي باليني زماني مورد موافقت قرار خواهد گرفت كه ظرفيت كافي برای پذیرش دانشجو در آن بخش وجود داشته باشد.
ماده 74 ) شركت در قرعه كشي تعيين روتيشن تا قبل از مشخص شدن وضعيت انتقالي / مهماني ويا قبل از اين كه دانشجو طبق قانون مجاز به شروع مقطع مورد نظر نباشد، امكان پذير نيست .بديهي است بلافاصله بعد از مشخص شدن وضعيت دانشجو ، طبق آيين نامه روتيشن دانشجو بر اساس روتيشني كه كمترين تعداد دانشجو دارد تعيين خواهد گرديد. در صورتي كه تعداد روتيشن هايي كه كمترين تعداد را دارند بيشتر از يك روتيشن باشد قرعه كشي انجام خواهد شد.
ماده 75 ) دانشجويان مهمان در مقطع استيودنتي مي توانند همانند دانشجويان استيودنت از مرخصي عمومي استفاده نمايند.
ماده 76 ) دانشجويان مهمان در مقطع اكسترني در صورتي كه شش ماه متوالي دوره اكسترني خود را در دانشكده پزشكي شيراز بگذرانند، مي توانند با ارائه درخواست به معاونت آموزشي پزشكي عمومي تقاضاي مرخصي نمايند تا در صورت موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي، از مرخصي استفاده نمايند.
ماده 77 ) باتوجه به اينكه شروع بخش هاي باليني در سيستم آموزشي دانشكده پزشكي شيراز از ابتداي ماه ميباشد ، درخواست ورود به بخش از نيمه ماه امكان پذير نمي باشد.
ماده 78 ) دانشجويان مهمان در مقطع اكسترني و یا اینترنی در صورتي كه شش ماه متوالي دوره اكسترني و یا اینترنی خود را در دانشکده پزشکی شيراز بگذرانند، مي توانند با ارائه درخواست به معاونت آموزشي پزشكي عمومي تقاضاي پرداخت حق الزحمه نمايند . پرداخت حق الزحمه منوط به ارایه نامه از دانشگاه مبدأ مبنی بر عدم پرداخت حق الزحمه توسط آن دانشگاه می باشد.
ماده 79 ) براساس آيين نامه آموزشي دكتري عمومي پزشكي، مهماني از دانشگاه غير دولتي به دولتي و برعكس ممنوع ميباشد.
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-14 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ