فراغت از تحصیل

دانشجویان دوره دکتری عمومی با گذرانیدن مجموع 292 واحد فارغ التحصیل خواهند شد. جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل تسویه حساب با قسمتهای مختلف دانشگاه الزامی است.

تاریخ تصویب پایان نامه و یا تاریخ پایان بخش دوره اینترنی بعنوان تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو تلقی می گردد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-24 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ