امتحان پره اینترنی

 

            امتحان جامع پره اینترنی، دوبار در سال و معمولاً نیمه شهریور و نیمه اسفندماه برگزار می گردد. شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی تحویل و تصویب پروپوزال پایان نامه و شرط شروع دوره اینترنی کسب حداقل معدل 14 از دوره کارآموزی (استیودنتی و اکسترنی) می باشد.

            دانشجویان ممتاز علمی، متقاضی شرکت در امتحان پذیرش دستیاری، با توجه به نمره اخذ شده در امتحان جامع پیش کارورزی و معدل مراحل اول و دوم و سوم پزشکی و براساس فرمول زیر امتیازبندی و با استفاده از سهمیه 1 درصد پذیرش دستیار در امتحان شرکت می نمایند.

 

 

معیار امتیاز

=

(میانگین کل افراد-معدل از 20)

+میانگین نمرات آزمون در همان دوره- نمره آزمون پیش کارورزی از 200


انحراف معیار معدلانحراف معیار نمره آزمون در همان دوره


 

 

دانشجویانی که در امتحان جامع پره اینترنی حائز رتبه اول تا سوم شوند می توانند در نیمسال دوم اینترنی از تسهیلات انتخاب گروه برخوردار شوند.

 

نمرات آزمون در همان دوره- نمره آزمون پیش کارورزی از 200

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-23 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ