مقطع اكسترنی:

 

کارآموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی درمانی سرپایی در درمانگاه ها، بیمارستان ها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور، آموزش بر بالین بیماران بستری و درس های نظری است. طول دوره

اكسترني 12ماه شامل دو روتيشن شش ماهه ماژور و مينور بشرح ذیل مي باشد:

روتیشن ماژور (شش ماه): داخلی، قلب، اعصاب ، کودکان، روانپزشکی و پوست

روتیشن مینور (شش ماه): توانبخشی، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، رادیولوژی، چشم، ENT ، پزشكي قانوني و كلينيكال فارماكولوژي

قابل ذکر است که دو درس پوست و توانبخشي اگرچه در مقطع اکسترنی قرار دارد، تحت عنوان كارورزي در اين مقطع ارائه مي گردد.

ضمنا در این مقطع دروس پزشکي قانوني (2واحد) و کلینیکال فارماکولوژی (2واحد) ارائه می گردد و دانشجو در نیمسالی که در روتيشن بخش های مینور می باشد این دروس را اخذ می نماید.

نمرة قبولی درس پزشکي قانوني 12 و نمره قبولي درس کلينيکال فارماکولوژي 10 می باشد. زمان ارائه اين دروس در روزهاي پنجشنبه در بخش هاي روتيشن مينور مي باشد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-18 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ